Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: The PictoTheatre: A Visual Communication Tool

Alternativ tittel: PictoTheatre: Et visuelt kommunikasjonsverktøy

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

312049

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kvalifiseringsprosjektet har resultert i design og produksjon av 15 solide «kovidsikre» prototyper av verktøyet PictoTheatre, samt en plan for å gjennomføre klinisk utprøving i Kongo blant jenter og kvinner som er overlevende etter seksualisert vold. Det er utviklet et strategisk partnerskap mellom tverrfaglige forskningsmiljø ved UiB, kliniske - og FOU miljø ved Helse Fonna og Kirkens Nødhjelp. Arbeidet med forretningsmodell har resultert i diskusjoner med fakultetsledelsen ved Kunst, Musikk og Design (KMD) om opprettelse av et tverrfaglig senter for"reach-out prosjekter", samt identifisering av eksterne leverandører som kan produsere og levere PictoTheatre i større serieproduksjoner etter bestilling. Neste steg er å utarbeide en lisensavtale for salg, markedsføring og distribusjon av verktøyet og få på plass en avtale.

Det er produsert 15 kovidsikre prototyper av verktøyet. Centre soins santé mentale (Sosame) i Bukava og Hospital Pédiatrique Kalembe Kalembe i Kinshasa vil bistå med utprøving. Kunnskapen fra utrpøvingen vil ha stor nytteverdi for videre utvikling av traumebehandling i humanitært hjelpearbeid, norsk spesialisthelsetjeneste, og integrering av flyktninger. Ved å posisjonere verktøyet i kategorien «Helse og sosial inkludering»skapes skapes størst markedsverdi, samfunnsnytte og impact. Verdien økes ytterligere ved å utarbeide en digital versjon av verktøyet og kombinere Pictotheatre med prosedyrer for diagnostisering, behandling og/eller rehabilitering. Et lengre utviklings- og kommersialiseringløp er påkrevd. Verktøy og forretningsmodell anbefales å tilpasses eksisterende markeder i vestlige land, og kommende markeder i utviklingsland. Forretningsmodellen vil basere seg på lisensavtaler med inntekter basert på royalties.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020