Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IndOcean - Industrial Oceans

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

312195

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet skal hjelpe å industrialisere havnæringene gjennom et program for å utnytte innovasjonskapasiteten til SMB-er. Vi kombinerer ulike tiltak (nettverksbygging og veiledning fra større ledende bedrifter, et finansieringsprogram av demonstratorer etc) i et samarbeid med flere typer klynger (oppdrett, energi, muliggjørende teknologier). Dette skal hjelpe SMB-er som typisk har grunnleggende engineering-kompetanse til å komme inn i prosjekter med sterk industri- og teknologiforankring inn mot nye anvendelser som offshore oppdrett og offshore vind. I dette PES-prosjektet skal vi utvikle konsept, partnerskap og prosjektskisse for et slikt program.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020