Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessment Framework for successful development of viable ocean multi-use systems

Alternativ tittel: Rammeverk og systemer for vellykket flerbruksforvaltning av havområder

Tildelt: kr 2,0 mill.

Havrommet er under et betydelig press gjennom økt konkurranse om arealer og ressursutnyttelse, og fremtidig bærekraftig forvaltning vil være avhengig av en mer helhetlig og integrert tilnærming. I de senere år har det blitt utviklet en rekke konsepter knyttet til bærekraftig og effektiv flerbruk av havet. Derimot er det svært få av disse konseptene som faktisk er blitt implementert. Multi-Frame øker kunnskapen hos både offentlige aktører og næringsliv i forhold til flerbruks-konsepter; gjennom å utvikle nye verktøy, evalueringer og eksempler på god praksis. Multi-Frame involverer et bredt spekter av offentlige, private, forsknings- og samfunnsaktører. Prosjektet bidrar til at relevante aktører systematisk tar i bruk MU-konseptet i planlegging og utredninger for bærekraftig flerbruk av havområder. Gjennom prosjektet utvikles 'Ocean Multi-Use Toolkit' som vil hjelpe beslutningsprosessene til myndigheter og næringsliv i vurderinger av optimale kombinasjoner av flerbruk i et gitt havområde, som bidrar til gjensidig verdiskapning samtidig som man unngår, minimerer eller reduserer negative konsekvenser.

MULTI-FRAME aims to increase the knowledge base and capacity of public and private actors for sustainable ocean multi-use (MU), by providing concrete open source tools, assessment results and best practice examples. Results are expected to encourage relevant actors to systemically consider the MU concept in their planning and assessment practices and to streamline it in relevant ocean policies.Project will fine-tune its approach by building scenarios together with a wide range of relevant stakeholders in five vulnerable marine areas in Sweden, Mozambique, Norway, France and United States. These case studies will: assess potential impacts based on current evidence; allow for possible MU options to be explored; ensure transferability and adaptability to different environments; consider a multitude of marine sectors and governance systems. The development of the assessment approach and the scenarios will feed into the final product of MULTI-FRAME, the 'Ocean Multi-Use Toolkit', meant to assist planners when deciding on the most optimal combination of uses in a given marine space, taking into consideration an equitable distribution of possible benefits while avoiding, minimizing or mitigating negative impacts. MFAA role: Céline Rebours will be the overall lead for WP4, coordinating partners responsible for conducting case studies in their respective countries. Rebours will lead the development and research on the national level in Norway by conducting the case study. She will also contribute to the overall assessment approach development in WP3, the coherent approach to data management, assessment and handling. Her focus in terms of multi-use will be on innovative forms of aquaculture combined with energy generation, and tourism. The case studies in Norway are Nordland and Sogn and Fjordane.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø