Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

Alternativ tittel: Bæredyktig håndtering av marine konflikter

Tildelt: kr 3,0 mill.

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PACT omfatter case fra Baltikum, Brasil, India, Norge,Sør-Afrika og USA, og i prosjektet studerer og sammenligner vi konflikttyper, konfliktårsaker og konfliktforløp i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster. Et hovedspørsmål er hvordan konflikter kan transformeres og bidra til mer bærekraftige løsninger. I den norske delen av prosjektet fokuseres det på Barentshavet og de tre næringene olje og gass, offshore oppdrett og offshore vind. Sammen med University of Cape Town har vi også ansvaret for en arbeidspakke som ser nærmere på konfliktbakgrunn, drivkrefter og dynamikk.I det første året, som har vært preget av koronasitusjonen, har mye tid gått med til å bli kjent, få en felles forståelse av prosjektet og avklare oppgaver og arbeidsfordeling. Vi har gjennomført møter med prosjektets dialogforum både på nasjonalt og internasjonalt nivå, vi har utarbeidet oversikter over de utvalgte casene, vi har laget konseptuelle og metodiske guidance documents for de sentrale temaene i prosjektet, og vi har tatt initiativet til sesjoner og bidratt på internasjonale konferanser.

Life on earth depends on healthy oceans, but our oceans are in decline. There is mounting pressure on finite marine resources because of the increasing number of competing activities, technological advances, and over-exploitation, pollution and climate change. Conflicts about how to harness benefits from marine resources are widespread, intensifying and unfolding in unprecedented ways, including both long-standing disputes between activities and new emerging conflicts. Ocean conflicts reflect deep-rooted struggles over ownership, rights, benefits, and human-nature relationships on our Blue Planet. Surprisingly, ocean conflict resolution is an under-developed field of scholarship and practice. OCEANS PACT argues that ocean sustainability prospects depend on building tailor-made capabilities to analyze, productively manage, and where possible transform ocean conflicts. We construct a co-designed, transdisciplinary, action research approach. We aim to develop deep insights about diverse ocean conflicts through real-world collaboration of context-specific research teams that include stakeholder partners, social and natural scientists, and conflict resolution experts. Our comparative analysis focuses on conflicts that traverse the Global North and South, in South Africa, India, Brazil, Norway/Barents Sea, Baltic Sea and United States. We investigate how existing conflict resolution practices help or hinder ocean sustainability. We examine how formal interventions, e.g., law, and informal practices, e.g., negotiation, can be harnessed to unlock the transformative potential of conflict resolution. The new knowledge gained will be used to develop and test ocean conflict resolution tools and practices. OCEANS PACT will generate significant scientific, socio-political and practice benefits in our case studies, and enable scaling up of insights, tools and conflict resolution practices that foster global ocean sustainability.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø