Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: ODIMS - Online Distributed Integrity Monitoring system for Corrosion Under Insulation

Alternativ tittel: ODIMS - Online Distribuert Integritet Monitorering System for Korrosjon Under Isolasjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

312284

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Aldrende offshore infrastruktur og ønsker om levetidsforlengelse av olje, gass og prosesseringsinfrastruktur representer en enorm utfordringer og mulighet globalt. NORCE Innovation skal gjennom prosjektet verifiserere og kommersialisere Online Distribuert Integritets Monitorerings System (ODIMS). Teknologien skal tilrettelegge slik at operatøren kan gå over til målrettet inspeksjon og preventivt vedlikehold. Basert på tall fra bransjen er det store summer å spare på å gjennomføre vedlikeholdsprogrammene smartere. Løsningen reduserer risiko for nedstenging og større ulykker. Det er logså lett å tenke seg en rekke andre anvendelser for systemet. Som en del av dette prosjektet vil laboratoriedemonstrasjoner av ODIMS-teknologien bli gjennomført, forretningsmodeller og potensielle kommersialiseringspartnerskap blir utforsket.

The key outcome of the project has been the more clear understanding of a viable path for commercialization of the ODIMS-CUI technology. Based on the learnings we have established a new project that with success will prepare for market launch in 2022.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLavutslippPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Klima, miljø og energiNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningAvanserte produksjonsprosesserNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerBransjer og næringerOlje, gassAnvendt forskningDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP3 Hav og kystLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPetroleumDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMaterialteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePetroleumProduksjon, prosessering og transportLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje PetroleumLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerUtviklingsarbeidKommersialiseringLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoULTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje Industri og tjenestenæringerPortefølje Naturvitenskap og teknologi