Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: ODIMS - Online Distributed Integrity Monitoring system for Corrosion Under Insulation

Alternativ tittel: ODIMS - Online Distribuert Integritet Monitorering System for Korrosjon Under Isolasjon

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

312284

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Aldrende offshore infrastruktur og ønsker om levetidsforlengelse av olje, gass og prosesseringsinfrastruktur representer en enorm utfordringer og mulighet globalt. NORCE Innovation skal gjennom prosjektet verifiserere og kommersialisere Online Distribuert Integritets Monitorerings System (ODIMS). Teknologien skal tilrettelegge slik at operatøren kan gå over til målrettet inspeksjon og preventivt vedlikehold. Basert på tall fra bransjen er det store summer å spare på å gjennomføre vedlikeholdsprogrammene smartere. Løsningen reduserer risiko for nedstenging og større ulykker. Det er logså lett å tenke seg en rekke andre anvendelser for systemet. Som en del av dette prosjektet vil laboratoriedemonstrasjoner av ODIMS-teknologien bli gjennomført, forretningsmodeller og potensielle kommersialiseringspartnerskap blir utforsket.

The key outcome of the project has been the more clear understanding of a viable path for commercialization of the ODIMS-CUI technology. Based on the learnings we have established a new project that with success will prepare for market launch in 2022.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Anvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje PetroleumNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerOlje, gassAvanserte produksjonsprosesserPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Petroleum og mineralerDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULavutslippPortefølje Industri og tjenestenæringerMaterialteknologiNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierPetroleumBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiKommersialiseringPetroleumProduksjon, prosessering og transportLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje Energi, transport og lavutslipp