Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital equipment enchancement for more efficient and improved shipbuilding and maintenance

Tildelt: kr 49 999

Prosjektnummer:

312472

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Konkurrentene til europeiske skipsverft blir stadig mer avanserte og flere skipstyper blir bygget andre steder enn Europa. På tross av det er Europa fortsatt en global leder innenfor høyteknologiske skip. Dette prosjektet skal være et bidrag til at europeiske verft skal øke sin verdiskapning og styrke sin konkurransekraft mot utenlandske konkurrenter. I dette prosjektet vil vi utvikle og demonstrere teknologi som skal føre til mer effektiv og forbedret produksjon på skipsverft. 3 use case skipsverft med ulike behov og utgangspunkt vil være en del av prosjektet, som skal sikre spredning av teknologi til flere verftstyper som fokuserer på bygging av skip og komponenter i ulike segment i Europa. Prosjektkonsept vil ha fokus på å hente inspirasjon fra masseproduksjon av komponenter til "one-of-a-kind" produksjon. Dette skal gjøres gjennom implementering av intelligent robotikk, automatisering og sensorteknologi, som sikrer kobling mellom digitale arbeidsprosesser og produksjonsutstyr. Kunnskapsoverføring fra andre sektorer sikrer gjennom prosjektpartnerne. Koordinator Sintef Manufacturing har kompetanse innenfor de fleste vareproduserende sektorer når det gjelder produksjon- og produksjonsutvikling som vil trekkes inn i prosjektet. Samtlige europeiske partnere har også kompetanse innenfor andre industri enn maritim, bl.a landbasert industri. Miljø og utslippsreduksjon er et gjennomgripende fokus i prosjektet. Mer effektive produksjonsprosesser legger til rette for energibesparelser knyttet til produksjon. Og også valg av lettvekt materialer som er gjenvinnbare vil være et fokus, da spesielt hos Leirvik som jobber med aluminimskomponenter. Life Cycle Analysis vil også bli et fokus i prosjektet for å sikre at hele verdikjeden i produksjonen blir mer bærekraftig.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020