Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norwegian Environmental Chemistry Symposium 2020

Alternativ tittel: Norsk Miljøkjemi konferanse 2020

Tildelt: kr 99 999

Årets norske miljøkjemi konferansen (NECS) er ett arrangement i en faglig konferanseserie i Norge som skal organiseres hvert annet år av Norsk Kjemisk Selskap (NKS), Faggruppe for Analytisk Kjemi (NKS-FAK). 2020-konferansen blir arrangert i Loen (Hotel Alexandra) under ledelse av Yngvar Thomasen (STAMI) og Roland Kallenborn (NMBU / KBM), Oddvar Røyset (sekretær), Elin Lovise Gjengedal (NMBU), Georg Becher (UiO), og Lindis Skipperud (NMBU). En egen webside er tilgjengelig: www.envirochem.no. hvor en kan finne detalerte opplysninger rund konferansen Den planlagte konferanseserien er bygd på en lange tradisjonen i norske vintermøter for miljøkjemi og er planlagt som en kommunikasjonsplattform for faglig nettverksbygging og kunnskapsoverføring rundt alle faglige aspekter innen miljøkjemi. Konferansen er organisert som ett fagmøte for forskere, myndigheter, regulatorer, og studenter innen miljøvitenskap, overvåking og regulerende tiltak. Myndigheter, vitenskapelige institusjoner, kontraktslaboratorier og andre kommersielle partnere er invitert til å presentere relevante produkter og presentere sine tjenester innenfor rammen av NECS. Årets konferanse vil gi et spennende program med inviterte foredrag om nye relevante fag spørsmål. Fagfokus i år skal vøre på Arktiske forurensninger; Grønn kjemi; Akademisk utdanning i miljøkjemi; Forurensende saneringsstrategier; Regulering og begrensning av kjemisk bruk; Forurensning i luft, jord, vann, sedimenter og mat, inkludert nanopartikler og radioaktive stoffer; Risikovurderinger og usikkerheter; Nye metoder for vurdering av toksisitet i blandingen; Ikke-mål analytiske tilnærminger og mange flere.

The National Norwegian Environmental Chemistry Symposium (NECS) is an biennial scientific conference organized by the Norwegian Chemical Society, Division for Analytical Chemistry (NKS-FAK). The 2020 conference will be hosted in Loen (Hotel Alexandra) by the Norwegian Chemical Society (NKS) chaired by Yngvar Thomasen (STAMI) and Roland Kallenborn (NMBU/KBM). The planned conference series is build upon the long-lasting Norwegian traditions of the Norwegian Winter meetings in Environmental chemistry and intent to serve as a unique national meeting place addressing leading experts, authorities, regulators and scientists associated with all aspects of Chemistry applied within environmental sciences, monitoring and regulations. Authorities, scientific institutions, contract laboratories, and other commercial partners will exhibit their products and present their services in the frame of NECs. The conference will provide an exciting program of plenary lectures on emerging issues, oral presentations in both general and special sessions as well as poster presentations. Examples of special topics are: Arctic pollution; Green chemistry; Academic education in environmental chemistry; Pollutant remediation strategies; Regulation and restriction of chemical usage; Pollution in air, soil, water, sediments and food, including nanoparticles and radioactive substances; Risk assessments and uncertainties; New methods for evaluation of mixture toxicity; Non-target analytical approaches and many more.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling