Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Drivers of public responses toward Coronavirus outbreak and implications of social dynamics (COSD)

Alternativ tittel: Reaksjoner i befolkningen på korona utbruddet og ulike tiltak mot pandemien.

Tildelt: kr 4,4 mill.

Formålet med dette prosjektet å studere korleis krisekommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar verkar på befolkinga under ein pandemi. Prosjektet skal undersøke reaksjonsmønster i befolkinga ut frå tiltak frå tre samfunnsaktørar: styresmaktene, bedrifter og individ. Målet er å avdekke i kva grad kommunikasjon og tiltak kan framkalle eller redusere reaksjonar i befolkinga som til dømes angst og frykt. Forskarane vil også finne ut korleis kommunikasjonen og tiltak kan framkalle andre negative reaksjonar, som klaging, spreiing av misforståingar, og det å nekte å følgje anbefalingar frå styresmaktene. Også positive reaksjonar, som støtte for sårbare grupper og tiltru til styresmaktene skal undersøkast. Eit anna mål med prosjektet er å undersøke befolkninga sine reaksjonar på Koronautbrotet i Norge og dei tiltaka myndighetene har sett i verk. Det er viktig å forstå konsekvensane av ulik kommunikasjon og tiltak frå styresmaktene og andre samfunnsaktørar på befolkninga. Slik at ein kan iverksetje dei tiltaka og den kommunikasjonen som verkar best ved eit eventuelt framtidig pandemiutbrot I prosjektet skal det gjennomførast systematiske eksperiment i fire land, Norge, Italia, Kina, og USA. I tillegg skal det gjennomførast representative spørjeundersøkingar i Norge gjennom heile prosjektperioden. Ein vil såleis kunne få svar på korleis reaksjonane på tiltaka mot Corona utbrotet i den norske befolkninga vert endra over tid. Forskinga skjer i samarbeid med internasjonale forskarar frå USA, Italia, og Kina.

As humanity is facing for the first time in contemporary history, a pandemic with such impactful and unpredictable effects, understanding the drivers of public responses toward the Coronavirus outbreak is essential. Emerging research in the areas of the public’s reactions toward similar epidemics (the Ebola crisis and the SARS epidemic) has been piecemeal. This project aim to apply a more holistic approach to investigate public responses toward the pandemic and actions taken by authorities, individuals and businesses. We develop and test an integrative social psychological theory that combines specific emotional, cognitive, evaluative, and individual difference variables that undergird the public’s reactions to social countermeasures taken to the outbreak of coronavirus. The project is organized in two working packages. WP1 studies public responses toward the outbreak of coronavirus and social countermeasures broadly through a longitudinal survey in Norway, which will exam naturally occurring relationships amongst psychological reactions over time to ascertain the direction of causality. WP2 examines the socio-psychological mechanism underlying public responses toward countermeasures taken by authorities, individuals, and business. Field experiment with adult respondents will be conducted across 4 countries (Norway, Italy, China and USA), which will provide stronger conclusions of causality. This project will contribute to knowledge advancement of the health and social psychology fields by providing an overarching framework to describe public responses toward present and future pandemics. The project output will also have a societal and policy impact by contributing to the management of the crisis both from short- and long-term standpoint. Policymakers can not only derive relevant feedback from predicting public reactions for their application of specific policies, but also anticipate and adjust to the fluctuations in public reactions to real societal changes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester