Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Defining the immune cells in COVID-19 that correlate with disease severity

Alternativ tittel: Undersøkelse av immunceller ved alvorlig covid-19-sykdom

Tildelt: kr 3,2 mill.

Sars-CoV-2-infiserte overflateceller i lungene og tarmen sprer virussmitte til omgivelsene og til naboceller. Det ukjent hvorfor enkelte pasienter utvikler svære betennelsesreaksjoner i lungene og pustevansker som krever respirator. Det er også ukjent hvilke celler, signalstoffer og prosesser som er ansvarlig for at noen utvikler dødelig lungeskade. Det er mulig at skaden kan kobles til immunsystemets manglende reaksjon i starten av sykdommen. I tillegg er det mulig at immunsystemet i enkeltpasienter senere i forløpet overreagerer med en svær og feilslått immunreaksjon som skader kroppens eget vev. Immunsystemet begrenser virussmitte gjennom 1) å lage antistoffer som blokkerer virus fra å ta seg inn i celler og 2) ved å drepe virusinfiserte celler. Begge responser er nødvendig for beskyttelse. I prosjektet vil vi benytte avansert massecytometri som kan kartlegge over 40 egenskaper på enkeltceller samtidig og bestemme celletyper som utvikles i betennelsesreaksjonen. Vi kartlegge betennelsescellene i forløpet. OUS har igangsatt en klinisk studie hvor pasienter med alvorlig covid-19 kan få plasma fra blodbankpasienter som har høye antistoffnivåer. Vi vil samle celler fra antistoffmottagerne og kartlegge effekten av blokkerende antistoffer på betennelsesreaksjonen. Vi vil også samle prøver fra en studie der målet er å hemme den feilslåtte og skadelige immunresponsen som kan opptre hos enkelte, men denne studien er foreløpig satt på vent grunnet få aktuelle pasienter. Vi vil også undersøke familiemedlemmer som deltar i Husstandsstudien hvor forskere fra FHI rekrutterer deltagere og samler blod fra familier hvor en eller flere har utviklet covid-19 sykdom. Prosjektet vil komme til nytte ved å bidra til vår forståelse av immunreaksjoner og skadelige konsekvenser av sars-CoV-2 virus og i tillegg la oss kartlegge effekten av overføring av beskyttende antistoffer til pasienter som har alvorlig sykdom. Prosjektet er igangsatt av medarbeidere, vi har tilbudt en rekrutteringskandidat forskerstilling, vi har samlet prøver og gjort oss klar til å analysere prøver, inkludert fra bølge 2.

The ongoing COVID-19 pandemic requires information that could stratify patient treatment and new treatment options for the minority that develop fatal lung injury of unclear pathogenesis. Very few studies have focused on defining SARS-CoV-2 viral interaction with the host immune system, natural history and the pathogenesis of severe disease. This project is designed to discover important pathogenesis principles that may guide triage and choice of therapy, allow an understanding if immune inhibition should play a role, facilitate clinical trials and suggest novel biomarkers that can point to patients that risk developing life threatening lung disease. We propose a multidisciplinary groundbreaking study of material from COVID-19 patients that develop acute lung injury. We will define the pathogenic disease course and biomarkers of disease with single cell mass cytometry and RNA sequencing. Cells from two international clinical trial launched in accordance with the “Proposed next steps” in the 2020 WHO Roadmap will be compared for inflammatory signature. We ask what exact types and subsets of inflammatory cells that secrete pro-inflammatory cytokines, a cytokine storm and inflammation that destroys lung tissue. We ask if there is too weak or too strong immune responses in fatal COVID-19. We ask if convalescent patient serum with neutralizing antibodies can reduce the inflammatory cells that cause lung injury. We also ask if cell therapy with immune inhibitory decidua stroma cells (DSC) can negate the cellular inflammatory responses and fatal lung injury in COVID-19, but this study is currently on hold due to few relevant patients. Results will suggest new biomarkers for risk stratification, and triage, test the effect of convalescent serum and immune inhibitory DSC, have importance for the use of cheap anti-inflammatory medication in low-income countries, and will be disseminated in a European lab network to allow improved laboratory prediction of severe lung disease.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering