Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Alternativ tittel: Nasjonal kartleggingsstudie av overlevelse og senplager etter intensivbehandling av COVID-19

Tildelt: kr 3,9 mill.

Studien Overlevelse og senplager for pasienter innlagt på intensiv med Covid-19 i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister (Helse Vest), og har en todelt hensikt. Første del av studien går ut på å beskrive den norske Covid-19 populasjon som har fått behandling på intensiv mtp overlevelse og kliniske karakteristikker som alder, kjønn, risikofaktorer, alvorlighetsgrad av sykdom. Mens andre del av studien undersøker hvilke senplager overlevere etter intensivbehandling av Covid-19 opplever. Resultater fra den første bølgen (Mars 2020-Juni 2020), viste at intensiv dødeligheten for den norske Covid-19 populasjon (antall=217) behandlet på intensiv var på 18 % og at alder over 65 år var den høyeste risikoen for død. Videre var majoriteten av de innlagte menn (75 %) og de fleste lå svært lenge på intensiv (median=14 dager). Mortalitetsraten var langt lavere enn hva de første rapportene fra utlandet (Kina, Italia, USA) indikerte. Vi er nå i ferd med å sammenfatte data for bølge to og tre av pandemien (frem til juli/august 2021), og forventer å publisere dette våren 2022. Andre del av studien går ut på å følge opp alle som overlever intensivopphold etter Covid-19, gjennom det første året. Dette tar det noe lenger tid før vi kan sammenfatte, da dataene samles inn 6 og 12 mnd etter innleggelse på intensiv. Utvalget blir også noe lavere, da endel faller fra på grunn av enten død, at de ikke har en norsk bostedsadresse, ikke snakker norsk eller ikke ønsker å delta. Svarprosenten ligger et sted mellom 50-60 % på disse dataene, noe som er relativt bra i en oppfølgingsstudie. Vi har undersøkt nivået av post traumatisk stress symptomer hos overlevere fra den første bølgen, samt deres nivå av angst og depresjon, samt deres kognitive funksjon. Disse resultatene vil bli submitter for publikasjon innen utgangen av 2021, og resultatene kan dermed ikke offentligjøres enda.

The study will be conducted as a collaborative study between Norwegian Intensive Care Register (NIR) and Oslo University Hospital. The study will explore and describe the Norwegian ICU-population with COVID-19. NIR is one of several national quality registries in the Norwegian health care system. Registration is mandatory for all ICU-admissions fulfilling specific criteria. This will increase the generalizability of the results. The data collected during the COVID-19 epidemic may also be compared to existing NIR data, particularly those obtained from previously registered influenza patients, to identify similarities and discrepancies in the management and outcomes in these groups of patients. Respiratory failure is the main cause of ICU-admission for COVID-19 patients. The present project will also collect follow-up data from the NIR registry for all survivors of COVID-19. The negative consequences of surviving an ICU stay has received increased attention in recent years, as decreased mortality rates have contributed to a high number of ICU survivors. It has been reported that survivors of ARF of any aetiology report substantial impairment in physical functioning and quality of life (QOL) up to 5 years after ICU discharge. The one-year follow-up study will include questionnaires that captures physical, psychological and mental health related challenges occurring after ICU treatment.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering