Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales

Alternativ tittel: COVID-19 Seasonality: Effekten av miljøvariasjon på rom-tid dynamikken på nasjonal, regional og global skala

Tildelt: kr 5,0 mill.

COVID-19 Seasonality er et norsk-basert prosjekt med deltakelse fra en rekke miljøer i Kina, Iran, Storbritannia, USA og den afrikanske union med målsetning om best mulig å forstå den pågående COVID-19-pandemien. Prosjektet er organisert i tre hovedaktiviteter: (I) Extract, der vi vil anslå hvordan værforhold og sesongvariasjon påvirker COVID-19-epidemiens dynamikk; (II) Predict, der vi vil bruke informasjon fra Extract for å anslå hvordan COVID-19-dynamikken vil bli framover i Norge og andre land; (III) Prepare, der vi vil anslå faren for framtidige pandemier som likner COVID-19, det være seg i Norge eller andre land. COVID-19 Seasonality vil gi kvantitative modeller som viser hvordan ulike klimatiske forhold i Norge og andre land vil fremme eller hemme spredning av SARS-CoV-2, for derigjennom å forbedre prognoser og trender. COVID-19 Seasonality er et grunnforsknings-prosjekt med stor anvendt verdi for å forstå dynamikken til COVID-19-pandemien og dermed forberede oss på framtidige pandemier, i Norge og andre land verden over. Prosjektet har i inneværende periode hatt god progress i god dialog med både norske og utenlandske partnere. Flere artikler i både spesialiserte og generelle journaler er blitt publisert - samt at flere er til vurdering for publisering i passende journaler.

COVID-19 Seasonality is a Norwegian based project with strong collaborations with leading research and response organisations in China, Iran, UK, USA, and the African Union to develop fundamental information and inform the response to the ongoing COVID-19 pandemic. The objectives are organized into three Work Packages (WP) to (I) Extract the functional response of SARS-CoV-2 to environmental factors (including weather/seasonal variation) from variations in the growth rate of the COVID-19 pandemic; to (II) Predict the near term and long term seasonality and age-specific burden of infection of COVID-19 in Norway and other countries; and to (III) Prepare Norway (and other countries) for future pandemics by assessing the potential speed and intensity with which new emerging infectious diseases (EIDs) will arrive from geographic high-risk regions. Early in the project, we will produce quantitative models to forecast the seasonal conditions in Norway and other countries that favour and hinder the transmission of SARS-CoV-2, improving predictions of epidemic trends. We will continue to improve and iterate on these models throughout the project. In addition to the quantitative models, we will produce three high-quality novel datasets: (1) a dataset of the timing and spatial extent of various control measures, testing regimes and hospital patient overflows, (2) a dataset of global hotspots of human-wildlife interactions sourced from grey and published literature, and (3) a spatial database with a probabilistic assessment of the speed and intensity with which future viral spillovers are expected to arrive. We will through COVID-19 Seasonality carry out basic research and apply the obtained insights to one of the biggest challenges of our time. We expect that improved understanding of the spatio-temporal dynamics of COVID-19 pandemic will contribute profoundly to improve the preparedness against future diseases in Norway as well as globally.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet