Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations

Alternativ tittel: Digitale infrastrukturer for robust og skalerbar pasientoppfølging i pandemisituasjoner

Tildelt: kr 4,5 mill.

Forskningsprosjektet "Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations" handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på infeksjoner, som for eksempel Covid-19. Det antas at digital hjemmeoppfølging vil gi flere typer effekter: Pasienter med symptomer kan føle seg trygge hjemme, man kan minske behovet for sykehusinnleggelser, og helsepersonell som er i karantene kan arbeide hjemmefra. Forskningsprosjektet støtter opp under helsetjenestens evaluering av hvordan et slikt tilbud har fungert. Gjennom å involvere både pasienter og helsepersonell vil vi bidra med forbedringer og videreutvikling av løsninger og tjenester. Målet er å bruke mulighetene i digitalt understøttede oppfølgingstjenester til å være forberedt på den neste smitte-bølgen eller pandemien. Forskere fra Senter for e-helse ved UiA samarbeider med kommunene i Agder, Sørlandet Sykehus, IKT-klyngen Digin, I4Helse AS, Siemens Healthcare og Medsensio for å utforske mulighetene for innovasjon og næringsutvikling omkring digitalt undertøttede oppfølgingstjenester. Nye typer pasient-genererte data og nye sensor-teknologier koblet sammen med kunstig intelligens kan bidra til en mindre arbeidskrevende pasientoppfølging og en mer nøyaktig overvåkning av sykdomsutvikling. Dette vil også være nyttig utenom pandemi-situasjoner.

This research project targets digitally supported services for home-monitoring of patients in an epidemic or pandemic situation, including patients with suspected or verified COVID-19 infection. Such solutions, which was rapidly made available at the outbreak of the Covid19 pandemic, allows patients’ self-reporting of symptoms to be transferred to clinicians who follow up the progression of the disease. An existing platform for digital home monitoring of patients with chronic diseases was used, however, the situation of a pandemic poses novel demands. Our overall research question is: Which novel capabilities are required when designing home-monitoring services for forward triaging and remote care in a pandemic usage situation?. This will be answered through both evaluative and exploratory research. We will conduct a feasibility study and an evaluation of services to provide quality assurance and identify areas for improvement. Further, we seek to establish the required infrastructural capabilities to allow capture of the unique, patient-reported, early-phase disease data coming from digitally supported monitoring. These data are valuable both for short-term optimization of the response to the pandemic, as a basis for research oriented on long-term health outcomes, and for innovative development of services. This links to the project’s further ambitions, which is to explore the possibility to combine patient monitoring services with e.g. predictive models, assistive intelligence and AI-enabled automation. We will explore the potential for innovation and improvement of the underlying ICT platform, to be able to accommodate third-party solutions and for the platform to be scalable and flexible. Such third-party solutions are e.g. new data sources (from other monitoring technologies such as IoT devices and wearables), and solutions that support analysis. The potential for AI-assisted monitoring and diagnostic tasks will be explored in co-operation with the industry.

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Temaer og emner

LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterBransjer og næringerHelsenæringenResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiCovid19LTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingLTP2 Fornyelse i offentlig sektorIKT forskningsområdeDigital sikkerhetAnvendt forskningFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnForskning og innovasjonIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterVelferdPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierSamfunnssikkerhetPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Industri og tjenestenæringerOrganisasjon og ledelseResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderForskning