Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations

Alternativ tittel: Digitale infrastrukturer for robust og skalerbar pasientoppfølging i pandemisituasjoner

Tildelt: kr 4,5 mill.

Forskningsprosjektet "Digital Infrastructure for Robust and Scalable Patient Monitoring in Pandemic Response Situations" handler om digital oppfølging av pasienter med symptomer på infeksjoner, som for eksempel Covid-19. Det antas at digital hjemmeoppfølging vil gi flere typer effekter: Pasienter med symptomer kan føle seg trygge hjemme, man kan minske behovet for sykehusinnleggelser, og helsepersonell som er i karantene kan arbeide hjemmefra. Forskningsprosjektet støtter opp under helsetjenestens evaluering av hvordan et slikt tilbud har fungert. Gjennom å involvere både pasienter og helsepersonell vil vi bidra med forbedringer og videreutvikling av løsninger og tjenester. Forskere fra Senter for e-helse ved UiA samarbeider med kommunene i Agder, Sørlandet Sykehus, IKT-klyngen Digin, I4Helse AS, Siemens Healthcare og Medsensio for å utforske mulighetene omkring digitalt undertøttede oppfølgingstjenester. Målet er å bruke mulighetene i digitalt understøttede oppfølgingstjenester til å være bedre forberedt på neste pandemi.

This research project targets digitally supported services for home-monitoring of patients in an epidemic or pandemic situation, including patients with suspected or verified COVID-19 infection. Such solutions, which was rapidly made available at the outbreak of the Covid19 pandemic, allows patients’ self-reporting of symptoms to be transferred to clinicians who follow up the progression of the disease. An existing platform for digital home monitoring of patients with chronic diseases was used, however, the situation of a pandemic poses novel demands. Our overall research question is: Which novel capabilities are required when designing home-monitoring services for forward triaging and remote care in a pandemic usage situation?. This will be answered through both evaluative and exploratory research. We will conduct a feasibility study and an evaluation of services to provide quality assurance and identify areas for improvement. Further, we seek to establish the required infrastructural capabilities to allow capture of the unique, patient-reported, early-phase disease data coming from digitally supported monitoring. These data are valuable both for short-term optimization of the response to the pandemic, as a basis for research oriented on long-term health outcomes, and for innovative development of services. This links to the project’s further ambitions, which is to explore the possibility to combine patient monitoring services with e.g. predictive models, assistive intelligence and AI-enabled automation. We will explore the potential for innovation and improvement of the underlying ICT platform, to be able to accommodate third-party solutions and for the platform to be scalable and flexible. Such third-party solutions are e.g. new data sources (from other monitoring technologies such as IoT devices and wearables), and solutions that support analysis. The potential for AI-assisted monitoring and diagnostic tasks will be explored in co-operation with the industry.

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Innovasjon i stat og kommuneDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerHelsenæringenResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierSamfunnssikkerhetPortefølje HelseIKT forskningsområdeDigital sikkerhetIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterLTP2 Helse, forebygging og behandlingDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorForskning og innovasjonLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderOffentlig administrasjon og forvaltningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetCovid19Organisasjon og ledelseResponsible Research & InnovationRRI Medvirkning