Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Alternativ tittel: SARS-CoV-2 infeksjon og COVID-19 blant kvinner og deres spedbarn i Kampala, Uganda

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

312768

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til september 2021 hadde 120,000 mennesker fått påvist SARS-CoV-2 viruset som forårsaker sykdommen. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer skaper utfordringer for landets tiltak for å begrense utbredelsen av COVID-19. For å beskrive epidemien mens den utvkler seg i Uganda, registrerer vi kvinner som føder på tre helseklinikker i og nær Ugandas hovedstad Kampala og følger dem og deres spedbarn i 14 uker. Vi vil også prøve å beskrive aspekter som kan forklare om og hvorfor noen av mødrene og barna har høyere risiko enn andre for å bli smittet med SARS-CoV-2 og for å utvikle COVID-19. Vi har et spesielt fokus på den utsatte gruppen av HIV-1 positive kvinner og deres babyer, derfor er ca 2/3 av deltakterne frav denne kategorien. Ved å inkludere data fra en pågående randomisert kontrollert studie som begynte før COVID-19 epidemien kom til landet vil vi danne oss et bilde av hvordan epidemien og restriksjonene med bl.a. sosial distansering og begrenset offentlig transport kan påvirke helsen til disse utsatte mødrene og deres babyer. Funnene våre vil kunne hjelpe myndighetene til å balansere fordeler og risiko ved nødvendige forebyggende tiltak mot spredning av viruset. Vi undersøker også hvordan tiltakene for å holde epidemien i sjakk blir forstått og opplevd av kvinner og deres familier, og vurdere i hvor stor grad tiltakene gjør det vanskeligere for dem å søke helsehjelp. Prosjektet omfatter også en randomisert kontrollert studie, hvor vi vil undersøke om BCG-vaksinasjon kan beskytte babyer av HIV-positive mødre mot SARS-CoV-2-infeksjon og COVID-19. Så langt (dvs. innen midten av desember 2021) har vi innrullert 1,154 (hvorav 726 HIV-1-positive) kvinner og deres spedbarn, det vil si 63 % av de planlagte 1,825 deltakerne. Oppfølgingsprosentene våre oppfyller eller overgår våre egne ambisiøse mål, og overstiger 97% ved 14 uker og 90 % ved 26 uker. Vi forventer at våre første inkluderte mor-baby-dyader vil fullføre studien i januar 2022.

Uganda’s first confirmed COVID-19 case was recently identified by our collaborating partner in Entebbe. By mid-May, 260 cases had been confirmed. The high urban population density, extensive and unavoidable social interaction in urban and rural areas, in some areas compounded by challenging hygienic conditions, represent major challenges to the containment of the COVID-19 epidemic in the country. To obtain a population-based description of the evolving COVID-19 epidemic, we will enroll women in labor, and follow them and their infants for 14 weeks. Concretely, we will describe the evolving epidemic in three neighborhoods in Kampala and identify risk factors for SARS-CoV-2 infection and for COVID-19 as well as its health consequences in our study participants. While the women are likely to mirror the general young adult population with respect to the infection and the disease, the study will have a particular focus on the large vulnerable group of HIV-positive women and their babies. An interrupted time-series analysis will be done to describe the impact of the COVID-19 epidemic and the effect of the restrictions on people’s movement for mothers and their infants. We will also examine how these and other measures to contain the epidemic are understood and experienced by the women and their families, and explore possible implications for health seeking behaviors. We will also examine the health consequences of interventions put in place to contain the epidemic, information which governments can use to realign restrictions in order to properly balance benefits and risks of these interventions. The proposed project also encompasses an expansion of a large ongoing randomized controlled trial to examine if BCG vaccination protects HIV-1 exposed young infants not only against possible severe bacterial infections but also against SARS-CoV-2 infection and COVID-19.

Aktivitet:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn