Tilbake til søkeresultatene

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

Alternativ tittel: Smarttelefonpandemien: mobilteknologi og data i håndteringen av COVID-19 (SMARTCOVID)

Tildelt: kr 3,5 mill.

I løpet av den første måneden av COVID-19-pandemien rapporterte mange internasjonale medier om kinesiske myndigheters oppsiktsvekkende bruk av ny teknologi for å få sykdomsutbruddet under kontroll: fra droner som deler ut medisiner, og roboter som tilbyr pleie, til bruk av mobilapper som sporer og kontrollerer innbyggernes bevegelser. Slik bruk av teknologi fremsto for mange som utenkelig utenfor autokratiske regimer. Men også demokratiske samfunn har brukt avansert digital teknologi i pandemiberedskap i en årrekke, og digital overvåkningsteknologi brukes nå som en del av offentlige tiltak mot COVID-19 i mange land over hele verden, inkludert Norge. SMARTCOVID-prosjektet, ledet av Katerini T. Storeng ved Universitetet i Oslo (UiO), undersøker kritisk fremveksten av slike pandemiske teknologiske innovasjoner ? og selskapene som eier dem ? med fokus på den økende bruken av mobildata og kontaktsporingsapper. Ved å kombinere innsikt fra antropologi, internasjonale relasjoner, politisk økonomi og filosofi, har vi siden juni 2020 studert de globale normene og institusjonene som styrer disse teknologiene. Så langt har vi analysert etableringen av offentlig-private partnerskap mellom Big Tech, telekom. selskaper og offentlige helsemyndigheter i den digitale responsen på COVID-19 internasjonalt og kritiserte de skiftende forholdet mellom stat og bedriftsmakt som denne digitale responsen innebærer (Storeng og de Bengy Puyvallée 2021). Vi har også analysert bevispåstandene som rettferdiggjør den utbredte distribusjonen av apper for kontaktsporing (de Bengy Puyvallée og Storeng 2021) og argumentert for at slike apper ikke løser pandemiske helseutfordringer, og innebærer utfordringer knyttet til rettferdig tilgang og nytteverdi for de som er mest sårbare for Covid-19 (Erikson 2020). Pågående forskning i Sierra Leone, Myanmar, Storbritannia, Japan og Taiwan undersøker de sosiale, politiske og etiske implikasjonene av den digitale responsen på Covid-19. Vårt mål er å sikre etisk og rettferdig bruk av pandemisk teknologi. Gjentatte nedstengninger har gjort det umulig for prosjektgruppen å møtes fysisk. Covid-relaterte restriksjoner har gjort feltarbeid vanskelig og til tider umulig, selv om vi håper at reiser og feltarbeid kan gjenopptas i løpet av de siste seks månedene av prosjektet. Medlemmer av prosjektteamet har blitt personlig berørt av Covid-19 og nedstengninger, noe som forsinker arbeidet. Militærkuppet og den raskt eskalerende epidemien i Myanmar har gjort offisielt feltarbeid umulig. Likevel har prosjektgruppen samarbeidet eksternt, noe som for eksempel har resultert i publisering av flere akademiske artikler og medieinnlegg i løpet av prosjektets første år.

-

Will people let public health authorities track their movements through mobile phone data as they seek to establish the effectiveness of Covid-19 countermeasures like physical distancing, school closures and travel restrictions? Until recently, such questions seemed unfathomable outside of authoritarian regimes. However, the COVID-19 pandemic response has seen the rapid introduction of digital innovations like smartphone apps and mobile data in countries’ efforts to manage the crisis. New partnerships between governments and tech companies and new legal injunctions passed without public oversight have created a ‘data governance crisis of international concern’ that seems set to fundamentally alter the way we think about privacy in relation to the public good. The SMARTPREP project provides the first investigation of the political, social and ethical implications of new uses of digital innovations in the COVID-19 response. It will analyse global data governance norms and provide case studies of Norway and Sierra Leone. Norway is currently at the forefront of experimenting with digital innovations as part of its effort to stem its outbreak, while Sierra Leone is drawing on experience of using smartphone tech during the Ebola crisis in 2014-2015 to prepare for a likely outbreak there. The project will explore how political and cultural differences affect public responses to digital innovation in times of crisis, while established relationships between the two countries around health information and development aid will make it possible to study instances of policy and technology transfer. The project will provide policy-relevant knowledge about how digital innovations affect the way societies think of, prepare for, and respond to pandemic risk, and novel insights into how the use of digital innovations to fight the pandemic can challenge core societal values such as democracy, privacy and trust, with potential implications for the effectiveness of countermeasures.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Temaer og emner