Tilbake til søkeresultatene

EU-STRA-Strålevern

Augmented Cooperation In Education and Training in Nuclear and Radiochemistry - Norwegian Part

Alternativ tittel: Utvidet virkelighet for utdanning og trening i kjerne- og radiokjemi - norsk del

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektnummer:

313053

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Ekspertise innen kjerne- og radiokjemi er grunnleggende for energiproduksjon basert på kjerneenergi, samt for mange andre viktige industri og samfunnsapplikasjoner. Behovet kommer til å øke etterhvert som fokus endres mot dekontaminasjon og dekommisjonering, avfallshåndtering og miljøovervåkning. Også utenfor den nukleære energisektoren er anvendelser av nukleære metoder omfattende: Viktige områder er nukleærmedin (både diagnose og terapi), aldersbestemelse innen geologi og arkeologi, nukleær rettsmedisin ("forensic") og sikkerhetsaspekter omkring bruk, tyveri og smugling av strålekilder, strålevern og radioøkologi for å nevne noen viktige områder. Likevel er folk flests oppfatning av alt som har med "nukleært" å gjøre negativ eller i det miste skeptisk. Atombombingen av Japan i andre verdenskrig, trusselen om nukleær tilintetgjørelse under den kalde krigen, flere alvorlige ulykker med sivile kjerneenergiverk og den generelle frykten for usynlig, kreftfremkallende stråling gjør det enkelt å forstå hvorfor. Dette hindrer nyttig bruk av nukleære teknikker som ville ha gavnet samfunnet. For å møte utfordringene med å opprettholde kompetanse innen nukleær- og radiokjemi, har denne prosjektserien til hensikt å øke forståelsen av fredelig og nyttig bruk av nukleær teknologi og metoder. Spesielt er det viktig å overbevise nye studenter til å velge en karrière innenfor kjerne- og radiokjemi, siden det er et klart underskudd på kandidater med slik kompetanse. CINCH prosjektene, det første startet i 2010, har til hensikt å øke rekrutteringen ved lage høykvalitets undervisningsverktøy, kurs og kursmateriale med fokus på relevante emner og samfunnets behov. Videre tilrettelegges det for samarbeid mellom lærere og læresteder på tvers av institusjoner og landegrenser slik at flest mulig får utbytte av prosjektet. Inneværende CINCH prosjekt vil fokusere på å bruke "utvidet virkelighet" og "virtuell virkelighet" teknologi for å maksimalisere læreutbytte og attraktivitet til faget. Verktøy og læringsmateriell utviklet som en del av CINCH prosjektene er nå inkludert i radioaktivitetskurset KJM3900 ved UiO både for utprøving og økt læringsutbytte studentene.

Expertise in nuclear and radiochemistry (NRC) is of strategic relevance in the nuclear energy sector and in many vital applications. The need for radiochemistry expertise will even increase as the focus shifts from safe nuclear power plant operation to decontamination and decommissioning, waste management and environmental monitoring. The non-energy fields of NRC applications are even much broader ranging from life sciences – radiopharmaceuticals, radiological diagnostics and therapy – through dating in geology and archaeology, (nuclear) forensics and safeguards operations, to radiation protection and radioecology. The A-CINCH project primarily addresses the loss of the young generation's interest for nuclear knowledge by focusing on secondary / high school students and teachers and involving them by the “Learn through Play” concept. This will be achieved by bringing advanced educational techniques such as state-of the art 3D virtual reality NRC laboratory, Massive Open Online Courses, RoboLab distance operated robotic experiments, Interactive Screen Experiments, NucWik database of teaching materials, or Flipped Classroom, into the NRC education. All the new and existing tools wrapped-up around the A-CINCH HUB – a user-friendly and easy-to-navigate single point of access – will contribute increasing the number of students and trainees in the field of nuclear and radiochemistry. Nuclear awareness will be further increased by the High School Teaching Package, Summer Schools for high school students, Teach the Teacher package and many others. Additionally, successful educational and training tools from previous projects will be continued and further developed. Networking is an important part of the project, facilitated by having ENEN as one of the partners and by having structural links with other Euratom projects, the EuChemS, the NRC-Network as well as by additional links with other end users and stakeholders including the high schools.

Aktivitet:

EU-STRA-Strålevern