Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

Alternativ tittel: Vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder.

Tildelt: kr 3,0 mill.

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette formål nyttes en flerfaglig innfallsvinkel som omfatter natur og samfunnvitenskapene. Det legges vekt på å oppnå et nært, engasjerende samarbeid med ulike interessenter, og å utvikle føringer for forvaltning av marine ressurser i slike farvann. Prosjektet vil bidra til å etablere en mekanisme for jevnlig og sammenlignbar rapportering og regnskapføring av det marine avtrykket som skapes av sosial utvikling og, med det, klimaendringer. Prosjektet er finansiert av fem nasjonale forskningsråd i regi av Belmont Forum og ledes av University of Maryland, MD, USA. Metodisk er prosjektet er basert på tre hoved-innfallsvinkler; (1) en status-vurdering og -fremstilling gjennom bruk av en "Report Card Process"; (2) en sosial, bruker-drevet nettverksanalyse; og (3) en policy-analyse for fremtidig omforming av kystnære havområder basert på systemdynamikk (modellering og simulering). Prosjektet vil strekke seg over 4 år og norges deltakelse vil være finansiert av NFR (3 år) og Universitetet i Bergen (1 år). Prosjektet er delt i fire faser; (1) en utviklingsfase med fokus på Chesapeake Bay i USA; (2) en pilot-fase knyttet til Filippinene; (3) en fase det det vil bli utviklet analyse-kapasitet i Asia-regionen med fokus på Japan; (4) en ekspansjons- og omformingsfase med fokus på India. Universitetet i Bergen skal, i dette prosjektet, bidra med utvikling av en systemdynamisk modell som skal anvendes i (1) modellering, simulering og analyse av kystnære havområder, (2) utvikling og vurdering av virkemidler for omforming og i varetakelse av bærekraften i slike områder og (3) utvikling og bruk av web-baserte metoder, teknikker og verktøy for effektiv formidling i form av interaktive læremiljø.

The Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation (COAST Card) approach is an innovative program that is both transnational and transdisciplinary. The COAST Card project comprises four interacting teams: 1) a leadership team, 2) an engagement team, 3) a dissemination team and 4) an evaluation team. The 4 year COAST Card project is divided into 4 phases: 1) A development phase focused on Chesapeake Bay, USA, 2) A pilot on Manila Bay, Boracay and Busuanga, Philippines, 3) A capacity building phase on Tokyo Bay, Ishigaki Is. & Sekisei Lagoon, Japan, 4) An expansion and transformation phase on the Goa coast, India. The COAST Card project offers a novel integration of three independently developed tools, 1) status assessment through a report card process, 2) societal guidance provided through social network analysis and engagement, and 3) prioritized actions identified with system dynamics model. The value of an international team of developed and developing countries and a diverse suite of stakeholders, is in our ability to develop transformative solutions that will have global applicability. The transdisciplinary approach of incorporating social science skills with natural science skills, involving practitioners in ecosystem management and engaging with key stakeholders is an absolute necessity for the co-production of a COAST Card. This process will pioneer ways to provide effective guidance to people with marine environmental concerns. The users have been true partners in developing the COAST Card program objectives and motivation. Ongoing stakeholder engagement is a key part of this program. COAST Cards will; provide a mechanism for regular reporting and accounting of global change impacts through the indicators that are monitored and reported periodically; be useful for governmental and NGO resource managers; and be helpful for productive stakeholder engagement. They will stimulate researchers to develop better metrics and tools for management.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø