Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Ligands for the Future: The First Generation of Renewable Phosphines and N-Heterocyclic Carbenes for Sustainable Catalysis

Alternativ tittel: Ligander for Fremtiden: Den Første Generasjon av Fornybare Fosfiner og N-Heterosykliske Karbener for Bærekraftig Katalyse

Tildelt: kr 8,0 mill.

Utviklingen av teknologien som sikret den nåværende livskvaliteten ble satt på 1700-tallet sammen med industrialiseringen. Gjennombruddet ble gjort mulig mest på grunn av oppdagelsen og bruken av naturlig fossile ressurser. De fleste godene vi bruker i det daglige livet kommer direkte eller indirekte fra naturlige fossilavledede kjemikalier, fra stolen du sitter i nå og som slutter med dagens frokost. Dessverre, så er fossile resurser ikke en del av karbon kretsløpet og er ikke fornybart, som betyr at før eller senere så vil det være tomt. Dette er en stor globalt utfordring som til slutt samfunnet vårt må takle. En av hoved retningene til moderne grønn kjemi er søken etter alternative gjenvinnbare resurser, som kan erstatte ikkefornybare fossil-baserte kjemikalier og materiale. Så langt, har hovedfokuset til forskere vært å utvikle alternative kilder for energi, drivstoff og monomerer som kan brukes til produksjon av fornybart materiale. Målet med dette forslaget er å utvikle fornybare alternativer til de viktigste kjemiske verktøyene i moderne kjemisk vitenskap-nemlig katalysatorer. Dette vil inkludere utviklingen av den første generasjonen av fornybare fosfiner og N-heterosykliske karbener, samt katalysatorer basert på disse ligandene. Den bærekraftige verdenen vi prøver å bygge nå kan ikke fungere uten fornybare alternativer for katalysatorer som gjør de store modifikasjonene og transformasjonene i kjemisk industri mulig. For mer informasjon besøk: https://en.uit.no/project/gevorgyan-lab

Homogeneous catalysis and its well-established branch transition metal-catalyzed cross-coupling reactions are one of the most powerful tools of modern organic synthesis and are involved in numerous industrial processes. Modern catalysts and catalytic systems used in homogeneous catalysis without an exception are derived from non-renewable fossil resources. Fossil resources eventually will vanish, which means that the modern quality of life can be maintained only if the goods associated with fossil resources will be substituted by renewable analogues. The primary goal of the present proposal is the development of the first generation of renewable analogues of the most successful ligands and catalysts used in homogeneous catalysis. A thorough analysis of presently available renewable biosynthetic building blocks shows that this goal is achievable. Renewable analogues of Fu's, Beller's, Stradiotto's, Buchwald's and Nolan's ligands can be prepared basing on terpenes, lignin-derived phenols, cellulose-derived furanics and other biosynthetic building blocks. Developed renewable ligands further can be used for the production of corresponding renewable precatalysts. The efficiency of developed ligands and catalysts will be evaluated on model cross-coupling reactions. Following a thorough optimization, it will be demonstrated that the renewable ligands and catalysts can be at least as good as corresponding well-defined non-renewable analogues. Despite my young age, within the last 5 years I have demonstrated clear independence and excellent scientific productivity. The present grant will give me the opportunity to focus on my own research, build a strong scientific environment and conduct a research that has the potential to become a game-changer in the field of homogeneous catalysis.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder