Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen

Tildelt: kr 0,27 mill.

Om Egen Pensjonskonto: Egen Pensjonskonto innføres fra 1.januar 2021 for 1,4 millioner sysselsatte i privat sektor med innskuddspensjon. Dette åpner for at man kan samle Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis på én konto. Dette er langsiktig sparing med investeringsvalg. Vi vet også at rundt 800.000 nordmenn har Pensjonskapitalbevis. (Kilder: Finans Norge) Primær målgruppe: alder 30-55 år, ansatt i privat sektor med Innskuddspensjonsordning og Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold. Ca 1,4 mio nordmenn. Målsetting: At målgruppen sjekker sin Egen Pensjonskonto og deretter tar egne valg som passer deres fremtidige behov, som i det fleste tilfellene betyr økt aksjeandel. Vi bygger på erfaringer Tre foregående prosjekter støttet av Finansmarkedsfondet er relevante å ta god læring fra og bygge videre med i dette prosjektet, «Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen»: «Aksjemarkedet på 60 minutter» , «AksjeQuiz» og «Kvinnekveld, et pilotprosjekt». Dette har vær prosjekter som har engasjert mye og som fortsatt har god aktivitet på nett. Dette nye prosjektet vil ikke konkurrere med de tidligere prosjektene men faktisk bygge videre og komplementere allerede eksisterende opplæringsmateriell. Få kjenner egen Innskuddspensjon: I beste fall har kun 5-10% av alle med innskuddsordninger sjekket sin innskuddspensjon eller tilpasset aktiva-allokeringen til deres personlige pensjonsprofil (kilde: samtaler med Nordea og DNB). PÅ NRK radio ble det i Uke 7 i år referert til en undersøkelse (utført av DNB?) og vi kunne høre at hele 70% av de spurte ikke en gang visste hva slags pensjonsordning de har. Arbeidsgiver er lovfestet ansvarlig for å utbetale lønn og spare til pensjon for arbeidstaker. Men arbeidsgivere flest har ofte liten kunnskap og få ressurser til å gi opplæring i hvordan forvalte pensjonsmidlene. Mer enn 200.000 bedrifter i Norge har færre enn 20 ansatte (kilde: Finans Norge). Vi har hørt fra 3 store pensjonsleverandører at ofte har disse mindre selskapene lovens minstekrav om 2 % årlig oppsparing. I tillegg har de valgt lav aksjeandel for de ansatte (Kilde: DNB). En ren spekulasjon (og vår egen erfaring fra dialog med bedriftseiere) er at lav aksjeandel i mange tilfeller kan forklares ved at lav aksjeandel har rimeligere årlige kostnader enn høy aksjeandel. Tidligere undersøkelser bekrefter blant annet at en av de største grunnene til at de i alderen 18-79 ikke sparer i aksjemarkedet er mangel på kunnskap (AksjeNorge/OECD 2016). Ny europeisk undersøkelse fra JP Morgan Asset Management (januar 2020) sier at mange kvinner som allerede sparer på konto skylder på liten tid til å ta investeringsvalg utover konto. Å gjøre endringer i aksjeallokeringen på Innskuddspensjon eller Pensjonskapitalbevis i dag tar ikke mer enn 2-3 minutter. Egne investeringsvalg krever basiskunnskap: Vi har fortsatt rekordlave renter og viktigheten av å vurdere alternativer med høyere potensiell avkastning enn vi får i rentemarkedet, er fortsatt viktig. Mange er nok klar over dette, men de er nok ikke effekten av å velge seg en egen pensjonsprofil (aktivaallokering). Hvordan arbeidstakeres pensjon er forvaltet, betyr mye for avkastningen over tid og ikke minst hva en kan forvente å få utbetalt når en går av med pensjon. Vi hørte professor Ellen K Nyhus dele på VFF Fondsdagen (mars 2019) at fortsatt mener folk flest at de har liten kunnskap om fondssparing. OECD-undersøkelsen fra 2016 viser det samme, at mange er usikre på aksjer og aksjefond. Prosjektet skal bidra til at folk flest skal kunne og vil faktisk ta egne fondsvalg som bidrar til at de får best mulig risikojustert avkastning over tid for sin pensjonssparing i Egen Pensjonskonto. Vår opplæringspakke skal grunnleggende og enkel, i tråd med vårt tidligere prosjekt «Aksjer på 60 minutter», et prosjekt finansiert av Finansmarkedsfondet. Det er svært viktig å gi kunne gi ikke-kommersiell opplæring for å skape tillit med målgruppen. Allmennopplysningsprosjekt Dette er et allmennopplysningsprosjekt som skal treffe i alle samfunnslag (såfremt de har Innskuddspensjon). Primær målgruppene er nordmenn i alderen 30-55 år og ansatt i privat sektor med Innskuddspensjonsordning og Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold. Alt materiale skal være tilgjengelig og åpent for alle. Det skal være lett å dele, enten det er en interesseorganisasjon eller en bedrift som ønsker å dele kunnskap med sine ansatte. Derfor vil det være fokus på at opplæringspakken har et brukervennlig grensesnitt. Det planlegges å lage et opplegg («kit») for enkel videreformidling gjennom arbeidsgivere. Fra prosjektet «Aksjer på 60 minutter» erfarte vi at nøytral og ikke-kommersiell informasjon er viktig for privatpersoner når nye spareordninger introduseres fra myndighetene. (Se sluttrapport til Finansmarkedsfondet des 2017) Opplæringspakken Fra prosjektet «Aksjer på 60 minutter» erfarte vi også at korte animasjonsfilmer er virkningsfullt og vi har hentet inn prisoverslag fra daværende produsent Red

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Finansieringskilder