Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The BRIDGE study: Bridging pregnancy and fetal microchimerism with longterm female maternal cardiovascular and neurovascular health

Alternativ tittel: BRIDGE: Broen mellom fosterceller fra svangerskapet i mors blod og risikoen for fremtidig hjerte- og karsydom, inkludert hjernehelse

Tildelt: kr 12,0 mill.

Hjerte- og karsykdom, inkludert hjerneslag, er ledende årsaker til for tidlig død og funksjonshemming hos kvinner, og forventes å øke mye i årene fremover. BRIDGE-studien har som mål å øke kunnskap om hvordan svangerskap påvirker hjerte- og karsykdom og å tilrettelegge for fremtidig presisjonsmedisin med målrettet forebygging fra ung alder for å optimalisere kvinners helse. En risikofaktor for hjerte- og karsykdom, som kun rammer kvinner, er svangerskap med morkakesvikt, f.eks. preeklampsi (svangerskapsforgiftning) og tilveksthemming av fosteret. Nye studier viser at preeklampsi gir en økt risiko for overføring av stamcellelignende celler fra fosteret til den gravide. Dette fenomenet kalles føtal mikrokimerisme. Slike fosterceller kan overleve mange tiår i mors kropp, samt inngå i kvinnens egne organer. Vår hypotese er at morkakesvikt medfører en økt overføring av slike fosterceller til kvinnens hjerte- og karsystem og dermed bidrar til å fremme generell betennelse og sykdom i små og store pulsårer. Dette kan potensielt utløse endringer i hvordan gener i pulsårene avleses og oversettes til produksjon av proteiner. Såkalte epigenetiske endringer er sannsynligvis nøkkelen til utvikling av åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. Vi vil telle antall fosterceller i blodprøver fra mor og i vevsprøver fra pulsårene til to grupper kvinner. Hos eldre kvinner med eller i fare for hjerneblodpropp/slag vil vi se på karene som leder til hjernen. Hos fødende kvinner vil vi se på karene til morkaken. Vi vil så sammenligne funnene våre med biomarkører for karsykdom, og med MR-bilder av hjernens kar samt kliniske funn. Våre styrker i BRIDGE-studien inkluderer et sterkt team av tverrfaglige samarbeidspartnere og omfattende biobanker som består av prøver tatt i og etter svangerskap samt fra kvinner med og uten hjerneslag. Dette skaper en unik plattform for frontlinje-forskning på underliggende mekanismer for hjerte- og karsykdom hos kvinner.

Cardiovascular disease (CVD), including ischemic stroke, is a leading cause of premature death and disability in women, and is expected to increase substantially. We aim to fill in the knowledge gap for female CVD, and to identify new targets for early prevention. One sex-specific risk factor for CVD in women is previous pregnancies complicated by placental dysfunction, e.g. preeclampsia and fetal growth restriction. It has recently been shown that preeclampsia also confers an increased risk of acquiring long-living, stem cell-like cells from the fetus. This phenomenon is termed fetal microchimerism (FMC). Our hypothesis is that placental dysfunction mediates an increased transfer of fetal cells to the mother. Our original proposal is that increased FMC exposure to the woman’s cardiovasculature promotes generalized arterial inflammation and disease of small and large arteries, potentially triggering epigenetic alterations. Epigenetic alterations are likely key to the pathogenesis of atherosclerosis and CVD, translating environmental factors, including pregnancy-related factors, into disease development, and represent potential therapeutic targets Benefitting from our available comprehensive research biobanks with extensive clinical phenotyping data, we will quantify FMC in maternal blood and in the wall of uteroplacental and carotid arteries, both at delivery and in older women with, or at risk of, ischemic stroke. FMC findings will be compared to vascular wall epigenetic biomarkers, and to artery imaging- and clinical phenotypes. Our strong team of transdisciplinary collaborators, combined with comprehensive biobanks comprising extensive pregnancy-, postpartum-, and stroke populations, create a unique platform for in-depth study of underlying mechanisms. We aim to fill in the knowledge gap for female CVD and to facilitate future precision medicine with targeted prophylaxis started at a young age to optimize female cardiovascular health.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder