Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bergen Carbon Solutions søknad for EIC Accelerator

Tildelt: kr 74 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

313598

Prosjektperiode:

2020 - 2020

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bergen Carbon Solutions AS er en gründerbedrift som har sitt opprinnelige utspring fra en bacheloroppgave gjennomført ved Høgskolen på Vestlandet våren 2016. Bedriften har utviklet en prototype som viser gode resultater for oppskalering. BCS har gjort bedriftsprosjekt med støtte fra VRI-programmet. I dette prosjektet var SINTEF engasjert for å verifisere funn fra bacheloroppgaven til gründerne bak selskapet, som indikerte at det var mulig å fremstille karbonnanofiber (KNF) gjennom en elektrolyseprosess. Resultatene fra VRI-prosjektet var ferdig i desember 2016 og viste ønskete resultater. Gjennom vår utvikling ser vi nå muligheter å være med i EIC Accelerator for SMB. Vi ønsker gjennom dette forprosjektet å få frigitt midler og innhenting av den kompetansen vi trenger til å skrive en god søknad. Vi mener det er viktig for Norge og ikke minst miljøet at grønne selskaper klarer videre utvikling

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020