Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa

Alternativ tittel: Algoritmisk styring og kulturer av politiarbeid: sammenlignende perspektiver fra Norge, India, Brasil, Russland og Sør-Afrika

Tildelt: kr 12,0 mill.

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at politiet slutter opp om bruken av kunstig intelligens (AI) som beslutningsverktøy for å forebygge kriminalitet og uorden. Bruken av digital teknologi og den voksende rollen til private sikkerhetsselskaper, teknologiselskaper og konsulentselskaper, bidrar til å endre politiet og hvordan vi sikrer sosial orden og sikkerhet, håndhever lov og forhindrer og etterforsker kriminalitet. Vi vet lite om hvordan disse grunnleggende endringene påvirker politiets kulturer. For å bøte på dette kunnskapshullet, samler AGOPOL et team på 15 forskere fra kultur- og områdestudier, antropologi, kriminologi, sosiologi, historie, litteratur og jus. Prosjektet baserer seg på kvalitativ og etnografisk forskning om politiarbeid i Norge, Russland, India, Brasil og Sør-Afrika. Prosjektet skal utvikle en komparativ tverrkulturell analyse av politiarbeid som et globalt digitalisert prosjekt. Endringer i politikulturer vil analyseres i lys av hvordan sikkerhetsspørsmål knyttes sammen med nye måter å bruke data på, og i økende grad selges som en vare på markedet. Vi undersøker hvordan algoritmisk styring påvirker samfunnet og samhandling mellom politi og publikum. Dette innebærer å analysere uintenderte konsekvenser, endringer i kunnskapskulturer, hvorvidt det bidrar til skjevheter politikontroll, og hvordan det påvirker legitimitet og tillit i samfunnet. Hensikten er å fremme kunnskap om hvordan fremskritt innen kunstig intelligens former politiarbeid i forskjellige kulturelle, politiske, juridiske og økonomiske sammenhenger.

Artificial intelligence (AI) is the technology of the future that will radically transform the world we live in. AI and the growing role of private security, tech and consultancy companies, are reshaping policing and how we ensure social order and security, enforce law, and prevent and investigate crime. However, this ongoing radical transformation of our world is little understood. To change that, AGOPOL brings together a team of 15 established scholars and young talented researchers from cultural and area studies, anthropology, sociology, history, literature, and law and based in 9 countries, to develop a ground-breaking comparative cultural analysis of policing as a global digitized and hybrid project. Based on ethnographic research in Norway, Russia, India, Brazil, and South Africa, we will leverage comparative cross-cultural analysis and generate a novel understanding of cultures of policing – both within and beyond the police. We will analyse the impact of algorithmic governance on society and those policed – from the unintended consequences, algorithmic injustices, and harms related to these new modes of policing, to their impact on legitimacy and societal trust. Our analysis will deal with issues such as the underlying cultural conditions shaping the use of AI technologies in policing; the transformation of institutional cultures stemming from the technological change; the transformation of knowledge cultures with the increasing dominance of datafied ‘truth’; the interaction of algorithmic governance and cultures of policing; and, perhaps most importantly, the global cultural transformation as an effect of the intertwined processes of datafication, securitization, and commodification of security. AGOPOL will result in a number of scholarly publications (3 special journal issues, 21 peer-reviewed journal articles, 2 books, 16 book chapters) and events (3 international workshops, 3 international conferences), as well as a website and a series of short movies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam