Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

MP: Outer membrane vesicle vaccine against enteric redmouth disease (ERM) in aquaculture.

Alternativ tittel: Bakterielle membranvesikler som vaksine mot sykdommer yersiniosis i fisk.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

313638

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Havbruk er en viktig næring for Norge hvorav laksen er en av våre viktigste eksportvarer. Det er derfor viktig at Norge levere et godt og friskt produkt. Dessverre er det slik at ved et dyrehold hvor mange individer er tett samlet er det også lett for at ulike infeksjonssykdommer kan slå seg ned. Disse sykdommene kan være forårsaket av virus, bakterier eller parasitter som f.eks. lakselus. I Norge brukte vi tidligere en del antibiotika for å bekjempe sykdom etter smitte med bakterier, men dette er lite ønskelig ettersom det globalt er et problem med økende antibiotikaresistens. Det har heldigvis blitt utviklet et del gode vaksiner mot mange av disse sykdommene og alle fisk i oppdrett i Norge blir vaksinert før utslipp i havet. Likevel, er det flere sykdommer det ikke finnes gode og effektive vaksiner mot. I de siste årene har det vært et problem med en spesiell type bakterieinfeksjoner forårsaket av bakterien Yerisinia ruckeri. Denne bakterien er i samme familie som bakterien som forårsaket Svartedauen, men er på ingen måte like farlig. På Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo har vi forsket frem en vaksineteknologiplattform for å kunne beskytte fisken mot ulike bakteriesykdommer. Denne teknologien baserer seg på bruk av små biologiske pakker som bakteriene sender ut i miljøet. Slike vaksiner har blitt brukt for å forhindre utbrudd av hjernehinnebetennelse hos mennesker. I vår forskergruppe har vi sett god beskyttende effekt av en slik vaksine mot andre typer sykdommer vanlig innen havbruk. I disse studiene har vi benyttet en liten modellfisk, akvariefisken sebrafisk. Vi ønsker nå å teste ut vaksinen mot sykdom forårsaket av bakterien Yersinia.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020