Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PREDCOV - Blood test to predict the severity of COVID-19

Alternativ tittel: PREDCOV - En test for å identifisere risiko for alvorlig COVID-19 sykdom

Tildelt: kr 6,0 mill.

COVID-19 er en uforutsigbar sykdom. Pr mai 2020 måtte omtrent ~ 4% av de smittede legges inn på sykehus. Av dem trengte ~ 19% intensiv behandling og ~ 18% døde. Prosjektet vårt tar sikte på å adressere uforutsigbarheten som leger og sykepleiere står overfor når de behandler pasienter med COVID-19. Vi vil utvikle en prediktiv blodprøve som kan identifisere individer med høy risiko for alvorlig COVID-19 sykdom. Vår test vil veilede kliniske beslutninger, forbedre pasientutfallet og redusere kostnadene, og kan føre til en screeningtest for å identifisere personer med høy risiko i befolkningen generelt. Vi bruker informasjon om hvordan gener reguleres for å utvikle testen vår. Fra influensa vet vi at genene i immunforsvaret er slått av og på i henhold til et spesifikt mønster etter hvert som infeksjonen utvikler seg. Dette mønsteret korrelerer godt med alvorlighetsgraden av sykdommen. Et lignende mønster kan sees for andre virus, inkludert de som forårsaker forkjølelse. I dette prosjektet vil vi bruke kunnskap om disse mønstrene for å lage en blodprøve som kan forutsi utfallet av COVID-19 for et individ. Vi har samlet et ideelt team for jobben: det nystartede diagnostikkselskapet Age Labs og Folkehelseinstituttet (NIPH) har tidligere bygget blodbaserte prediksjonsmodeller for andre sykdommer ved bruk av denne tilnærmingen. Forskningsgruppen til dr. Dahl ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har spesialisert seg på genregulering og laboratoriemetoder som er nødvendige for å måle denne. De kliniske faggruppene ved avdeling for akuttmedisin ved OUS Ullevål og indremedisin ved Bærum sykehus har til oppgave å behandle COVID-19 pasienter med behov for sykehusinnleggelse. Begge sykehusene vil gjøre klinisk utprøving av blodprøven i realistiske omgivelser som en del av dette prosjektet.

COVID-19 disease shows an unpredictable disease course with a wide range of complications. As of May 2020 the disease had a ~4% hospitalization rate. Of those hospitalized, ~19% required intensive care and ~18% died. Sepsis is another infectious disease that is often overlooked due to an unpredictable disease course. In Norway, this condition has an in-hospital mortality of ~24% and early diagnosis and treatment is essential. The PREDCOV project aims to address a clinical need related to this unpredictability: to better identify patients with COVID-19 and other infectious diseases at high risk for severe disease, complications and death, using a predictive blood test. The test will guide clinical decision making, improve patient outcome and reduce costs. It is well-documented that the gene expression in immune system cells follows a certain temporal pattern when faced with different bacteria, influenza virus, rhinovirus and coronaviruses, and that expression of specific genes correlates well with the severity of disease. We will collect and analyze genome-wide data on the gene-regulation of white blood cells to predict the outcome of COVID-19 and other severe infectious diseases. The data will be collected from patients before, during, and after their infection. Our project is uniquely positioned to perform the research quickly. Age Labs and the Norwegian Institute of Public Health have built and published blood-based prediction models from such data previously. The Dahl group at the Oslo University Hospital and Age Labs have collaborated to establish a prospective cohort study for COVID-19 patients in Norway, and we are already collecting the necessary blood samples. The Dept of Acute Medicine at Oslo University Hospital and Internal Medicine at Bærum Hospital treat patients with infectious diseases, including COVID-19 and sepsis. Both sites will run a trial study to evaluate the performance of the test in a representative hospital setting.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena