Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre, bærekraftige produkter

Alternativ tittel: Learning as a means for developing better, sustainable products, faster!

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektnummer:

313687

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bærekraftig utvikling i form av lavere utslipp og økt grad av sirkularitet er helt nødvendig for at norsk industri skal lykkes med å nå de ambisiøse målene i European Green Deal som definerer EUs miljøstrategi og sirkulære økonomiplan med mål om å halvere utslipp innen 2030, sammenlignet med 1990. For å fortsatt være konkurransedyktige må derfor norsk industri være i stand til å utvikle nye bærekraftige produkter og prosesser basert på sirkulære forretningsmodeller. I prosjektet "Læring som virkemiddel for raskere utvikling av bedre, bærekraftige produkter" (Circulær) har Laerdal Medical og Haugstad Møbel i samarbeid med SINTEF Manufacturing og Møreforsking hatt som mål å benytte lean som strategi, kombinert med sirkulærøkonomiske prinsipper, for å utvikle mer bærekraftige produkter og prosesser basert på sirkulære forretningsmodeller. Basert på Leans grunnleggende ide om å erstatte instruksjon og kontroll med utfordringer og problemløsning har en i prosjektet, gjennom Action Learning Research, undersøkt hvordan en kan engasjere og utdanne mennesker, i stedet for å kontrollere dem, slik at organisasjoner settes i stand til å oppdage nye måter en kan realisere mulighetene som ligger i økt grad av sirkularitet i forretningsmodell, produktportefølje og drift. Det ble i prosjektet utviklet og testet konkrete hypoteser i raske iterasjoner som dannet grunnlag for en ny og innovativ modell for utvikling av sirkulære forretningsmodeller der en kombinerer lean og sirkulærøkonomiske prinsipper. Videre ble det også utviklet og teste nye produktutviklingsmetoder og metoder for utvikling av mer sirkulære og dermed mer bærekraftige produksjonsprosesser. Det er også utviklet og implementert et konsept for tverfunksjonelt samarbeid og samhandling i produktutvikling, ledelse og produksjon. Dette konseptet er også tatt i bruk i andre bedrifter som ikke deltok i Circulær. Funn fra prosjektet er presentert i flere konferanseartikler, journal artikler og i populærvitenskapelig form. Disse vil kunne være bidragsytende i norsk industris videre arbeid med bærekraftig omstilling.

The Circular project has created three innovative models for circular business model development, circular product development, and circular operations management and implemented these models in Laerdal Medical and Haugstad Møbel. These models have been published and disseminated through presentations and workshops. Laerdal Medical has developed, released, and further improved through iterative development a new version of their High-End Medical simulator SimMan, the SimMan 3G+. This has contributed to a rise in sales by 63%, where SimMan 3G+ accounts for two-thirds of sales. At the same time, the production footprint has been reduced by 30%, and quality has improved by approximately 50%, measured in First Pass Yield. In addition, a new tool that supports sustainable product development has been designed and implemented and has made it possible to reduce the Co2 footprint in "Little Anne", another simulation product, by 68% and using 60% recycled materials. Haugstad Møbel has increased its turnover by almost 100% from 2020 to 2023 and is expecting a further increase in turnover of over 50% by 2025 compared to 2023 numbers. Haugstad has through the project developed a sustainable design strategy, a concept for a new sustainable furniture collection, and increased productivity of 100% due to new methods developed in the project.

CIRCULÆR promises to enable Norwegian industry to tackle economic and environmental challenges by combining lean thinking with circular economy (CE) principles. The European Green Deal defines the EU's environmental strategy and circular economy plan to halve waste by 2030. Following this notion, Norway’s’ environmental policy brings to focus that its industries must reduce greenhouse gas emissions, minimize harmful discharges to water and increase energy efficiency. As such, Norwegian industry must embark on the transition to zero- / low-emission solutions, while simultaneously advancing beyond the dominant linear economy, in order to remain competitive. For Norwegian companies, this transition requires new skills and capabilities throughout the organization. A core lean insight is to replace instructions with challenges and problem solving – so as to engage and educate people rather than control them. As such, the underpinning idea and motivation for this project is to encourage and help organizations to discover and learn new ways of realizing opportunities for circularity throughout their entire product portfolio. With the vision "to develop better, sustainable products in half the time", the main goal of this project is to establish capabilities that support lean circular business models for two industry cases, enabling them to implement sustainable product & process innovation in order to meet the transformation needs of the future - increasing both productivity and market-share and reducing both cost and environmental footprint in the process. To realize this goal, we identify three objectives: 1. Develop a framework for lean circular business models (LCBMs) 2. Apply the framework to transform existing product development processes 3. Develop a concept to transform existing operations management processes The expected R&D result is two lean circular industrial demonstrators based on two specific industrial product development processes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena