Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

An underwater robotics concept for dynamically changing environments

Alternativ tittel: Undervannsrobotikk i dynamiske omgivelser

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektet CHANGE ledes av det unge forskertalentet Dr. Eleni Kelasidi ved SINTEF Ocean. Andre samarbeidspartnere er Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) og Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sammen skal de generere grunnleggende kunnskap om modellering av UUVer som interagerer med komplekse omgivelser, og avanserte styringsalgoritmer. De utviklede modellene vil inkludere fiskens oppførsel, strukturenes deformasjon og påvirkning fra omgivelsene (f.eks. havstrøm og bølger) og på denne måten generere data som kan brukes i tilbakekoblingssløyfer. Dette åpner for utviklingen av nye reguleringsstrategier for autonom navigajon i oppdrettsanlegg. De nye regulatorene kan sørge for at UUVen unngår å kollidere med fisk og strukturer til tross for de varierende omgivelsene. Regulatorenes funksjonalitet skal testes i svært realistiske laboratorier før endelige feltforsøk i operasjonelle oppdrettsanlegg utføres som en siste validering av de utviklede modellene og regulatorene. Ved å gjøre UUVen kapabel til å tilpasse sine handlinger til dynamisk miljø ønsker CHANGE å fremme sikkerhet, effektivitet og bærekraft i utviklingen av den norske lakseoppdretten.

As salmon farm sites are moved further offshore and to more exposed locations, working conditions are increasingly challenging. Farmers therefore aim to automate certain operations to facilitate safer working conditions. Automation and autonomous unmanned underwater vehicles (UUVs) are furthermore key elements in meeting the desire for increased precision in finfish farming that will enable aquaculture to advance operational efficiency, safety and thus sustainability. While current models and control strategies for UUVs allow navigation among rigid structures in static environments, they are not sufficient for UUV operations in a dynamic fish farm environment where the UUV needs to react to the presence of animals and deformable structures influenced by external forces such as waves and currents. In the CHANGE project, fundamental knowledge on modelling of UUVs interacting with complex environments will be developed together with advanced control strategies. The developed models will include fish behaviour and deformation of flexible structures, combined with influences from the surrounding environment (e.g. currents, waves), thus providing data for feedback control loops. Integrating these with the novel control strategies, will enable real-time control of the UUV during autonomous navigation in aquaculture fish cages without colliding with fish or flexible structures despite variable currents or waves. The functionality of the resulting new control paradigm will be tested in laboratory experiments that mimic the dynamic environments of aquaculture sites. Final field tests at active salmon farms will be employed to validate the developed models and strategies during demanding operations. By enabling UUVs to adapt their actions to the dynamically changing environment, CHANGE will promote the sustainable expansion of Norwegian salmon farming while simultaneously offering opportunities also for application outside the aquaculture context.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek