Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RecirkIrRu: Recycling of Iridium and Ruthenium

Alternativ tittel: RecirkIrRu: Resirkulering av Iridium og Ruthenium

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

313754

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Platinagruppe-metaller (PGM) er seks elementer som har veldig like kjemiske egenskaper og består av: platina (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir), Ruthenium (Rh) og osmium (Os). Uttakbare gruveforekomster er veldig sjeldne og finnes få plasser på verdensbasis. Sør-Afrika dominerer primærproduksjon av PGM med 58% og Russland står for 26%, hvor det meste er som biprodukt fra nikkelårer. Likevel er behovet for disse metallene økende i verden, mest på grunn av stort forbruk som katalysatorer for avgassrensing fra biler. K.A. Rasmussen AS (KAR) har den senere tiden opplevd en økning i henvendelser som gjelder gjenvinning og raffinering av iridium og ruthenium. Til nå mangler KAR tilstrekkelig kunnskap til kjemisk å løse opp disse elementene, noe som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig renhetsgrad på sluttproduktet. Så langt i prosjektet har det blitt sett på ulike metoder for kjemisk oppløsing av særlig Ir og Ru, som er to elementer med veldig høy kjemisk stabilitet. Det er utføret forsøk som ser på alternative prosesser til dagens "Best practice". Disse alternativene vil, om de er tilstrekkelig effektive, passe bedre inn med eksisterende infrastruktur og kunnskapsgrunnlag hos KAR. Til nå har resultatene vært noe varierende, men på det beste er det godt nok til at det kan satses på i fremtidig produksjon. Det jobbes nå videre med å forstå variasjonen i resultatene og hvordan å sikre et jevnt godt resultat.

-

Platinum group metals (PGM) are six chemically very similar elements: i.e. platinum (Pt), palladium (Pd), rhodium (Rh), iridium (Ir) Ruthenium (Ru) and Osmium (Os). Mineable deposits are very rare and found in relatively few areas of the world. South Africa dominates the PGM world production with 58%, Russia accounts for a further 26%, most of this as a co-product of nickel mining. Moreover, the world demand is steadily increasing mostly due to the high loads of PGM currently used in automobile catalysts, thus complying with the increasingly restrictive emissions legislation. To decouple Norway and Europe from unstable suppliers, secondary material streams must be fostered. Moreover, the recovery of these valuable elements from by-products and waste streams is in good harmony with the goals of the Circular Economy towards zero-waste societies. K.A. Rasmussen (KAR) has recently seen an increase in inquiries for producing products consisting of iridium and ruthenium, as well as capturing and producing pure quality metals of these elements. KAR does today lack the knowledge needed to efficiently digest/dissolve these elements, which is a necessity to deliver the desired service to the market. However, efficient and selective extraction of PGM, as especially of Ir and Ru from different matrices (ores or wastes) is challenging, mainly due to their chemical properties (inertness). These elements also have a tendency to form oxides when exposed for traditional methods of extraction, thus preventing from their effective recovery and the subsequent efficiency loss in the process. The project will focus on the investigation of innovative methods that may circumvent this problem, thus achieving good extraction efficiencies, without penalizing the purity of the recovered material and/or environmental footprint of the extraction process. Moreover, the project will bring more knowledge to a field where there are large uncertainties regarding best practice and efficiencies.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena