Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Echocardiography Automated diagnostic Interpretation system

Alternativ tittel: Ekkokardiografi Automatisert Diagnostisk Interpreterings system

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

313756

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Echo AI posjektet adresserer behovet for å forbedre effektivitet og konfidens ved bruk av medisinsk ultralydavbildning til diagnose av kardiovaskulær sykdom. Dette vil bli gjort ved å bruke kunstig intelligens (AI) til å hjelpe kardiologer med å analysere ultralydbilder av hjertet. Medisinske ultralydskannere brukes ofte av kardiologer til å diagnostisere pasienter med kardiovaskulær sykdom fordi de er relativt rimelige, portable, og de er lettere og tryggere å bruke enn for eksempel CT skannere. Kardiologer analyserer bilder av hjertet både visuelt og ved hjelp av målinger som følger kliniske retningslinjer. Det er veldig vanlig å måle distanser mellom strukturer samt størrelsen på ulike strukturer i hjertet. Målingene blir typisk gjort med bruk av manuelle tegneverktøy. Et eksempel er at kardiologen bruker et manuelt linjetegningsverktøy til å måle avstanden mellom to strukturer i hjertet. Et av hovedmålene i Echo AI prosjektet er å trene AI metoder til å gjøre mange av disse målingene automatisk. Dette vil gi mer konsistente resultater og det vil hjelpe kardiologen med å bli mer effektiv. I prosjektets første del har vi utviklet en algoritme for automatisk å bestemme en "Region of Interest" i forbindelse med analyse av hjertevegg Dette bevegelse. Det har resultertt i at denne målingen kan gjøres automatisk. Individuelle målinger er vanligvis ikke nok til å stille en diagnose. Ofte må flere målinger analyseres sammen og dette kan være komplisert. Et annet mål med Echo AI er å utføre denne typen analyse automatisk basert på etablerte formler og retningslinjer. I prosjektets innledende fase har vi fokusert på en begrenset analyse. AI metoder kan være gode og effektive men de er aldri perfekte. I Echo AI prosjektet vil vi utvikle en applikasjon som kan presentere målingene og analyseresultatene på en intuitiv måte. I prosjektets innledende fase har vi laget en første prototype av en slik applikasjon

Cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of death globally, representing almost one third of all deaths (World Health Organization 2019). There are devastating consequences for both patients and their families, as well as overwhelming healthcare expenditures. CVD costs the Norwegian economy more than 120 NOK billion per year. Long-term management of chronic CVD is an especially high fraction of these costs. Echocardiography (echo) is the primary imaging tool for cardiologists to assess cardiac function and structures. It is essential in evaluating and monitoring chronic and acute cardiac disease as it provides a low cost, mobile and real-time view into the heart. Echo can be used to visualize and quantify overall structure and function of the heart, cardiac muscle, valves, pathologies and blood flow. The vision for this project is to create an innovative new product offering: ECHOcardiography diAgnostic Interpration system(ECHO AI) Echo AI will utilize artificial intelligence to provide workflow improvements by seamlessly integrating image acquisition, analysis and reporting. It will maximize consistency, accuracy, and completeness in accordance with established clinical guidelines. This will be done by developing fully automatic measurements and interpretation of cardiac images originating from an ultrasound scanner. The automated analysis will, in combination with established clinical guidelines, lead to a set of clinical findings. The new product offering will allow for a new and more efficient workflow, where the physician starts with a pre-populated report and can drill down from the high-level findings to individual measurements and images that the findings are based on.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena