Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel immunotherapy for cancer

Alternativ tittel: A novel immunotherapy for cancer

Tildelt: kr 16,0 mill.

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle Ultimovacs? universelle kreftvaksine UV1 som en ny terapi i kombinasjon med standard sjekkpunkthemmer-terapi (CPI) for hode- og halskreft (HNC). Den kommersielle prosjektpartneren Bio-Me AS vil utvikle en diagnostisk test basert på deres plattformteknologi for tarmmikrobiomanalyse. Prosjektet har i tillegg som mål å identifisere nye immun- og kreftmarkører for nye diagnostiske/prognostiske produkter til bruk for pasientseleksjon og responsmonitorering under behandlingen.. HNC er rangert som den niende hyppigste kreften på verdensbasis. HNC er en gruppe kreftformer som oppstår fra flere forskjellige steder, inkludert nesehulen, strupehodet, svelget, leppene og munnhulen. Ubehandlet tilbakevendende/metastatisk sykdom har en ekstremt dårlig prognose med median total overlevelse (mOS) på ca. 4 måneder. I løpet av det siste tiåret har immunterapi med sjekkpunkthemmere (CPI) revolusjonert kreftbehandling. CPI er medisiner som tar "bremser" av immunceller som er reaktive mot tumorceller. CPIer forsterker derved den underliggende immunresponsen mot kreftceller om oppstår spontant i kroppen. CPI-er har vist varig klinisk fordel (bedre total overlevelse) i mange krefttyper, men i HNC forblir frekvensen av pasienter som responderer på CPI-er begrenset sammenlignet med andre krefttyper. Selv med CPI-er tatt i bruk som et nytt regime, lider derfor HNC-pasienter av marginalt effektive behandlingsalternativer, og det er fortsatt et høyt udekket medisinsk behov for effektive og trygge behandlingsalternativer. Mangelen på klinisk validerte biomarkører for CPI i HNC hemmer i betydelig grad tidlig sykdomsdeteksjon og evidensbaserte behandlingsbeslutninger. Den underliggende ideen til dette prosjektet er at kombinasjonen av UV1-vaksinen med en CPI vil gi en ny virkningsmekanisme (MoA) som adresserer manglene til CPI-er i HNC. UV1 aktiverer immunceller til å gjenkjenne tumorceller og gi dermed et bredere grunnlag for effektiviteten til CPI. Virkningsmekanismen til kombinasjonen av vaksinen og CPI-er vil indusere nye biologiske signaturer som kan utvikles til verktøy for pasientvalg og sykdomsovervåking i HNC. Prosjektet tar utgangspunkt i FOCUS studien, en randomisert fase II-studie som vil evaluere UV1 hos 75 pasienter med tilbakevendende eller metastatisk hode- og halskreft som får behandling med standardbehandling pembrolizumab. Biologisk prøvemateriale samlet inn fra alle pasienter brukes som grunnlag for analysene for å identifisere nye biomarkører for behandlingen

This project aims to develop Ultimovacs` universal cancer vaccine UV1 as a novel therapy for head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), a cancer type where current immunotherapy options have marginal clinical effect. The project additionally aims to develop novel non-invasive biomarker tools for patient selection and treatment response monitoring. The underlying idea of the project is that the combination of the UV1 vaccine with a standard of care immunotherapy in the form of pembrolizumab will provide a novel mechanism of action and novel biological signatures to be developed as biomarkers for HNSCC. The backbone of the project is an investigator-initiated, randomized, phase II clinical trial that will be conducted at 10 sites across Germany. The trial will be led by principal investigator Prof. Mascha Binder, M.D., Medical Director and Head of the Immunological Tumor Group at University Medicine Halle, Germany. Prof. Binder is a renowned oncology clinician and researcher specializing in the analysis of immuno-oncology treatments and their interaction with tumor tissues. A total of 75 patients will be randomized 2-to-1 so that 50 patients will receive UV1 and pembrolizumab and 25 patients will receive pembrolizumab alone. The primary endpoint of the study is the progression-free survival rate at 6 months. Biological material (faeces, blood and tumor tissue) will be collected and stored in a biobank forming the basis for an extensive translational research program, aiming to identify microbiota signatures in feces and immune- and tumor signatures in blood to be developed further into biomarker tools for patient selection and treatment response monitoring.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena