Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future

Alternativ tittel: NextGen TPO – Fremtidens polymermembraner; bærekraftige, robuste og intelligente

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektnummer:

313781

Prosjektperiode:

2020 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet 'NextGen TPO' ble startet grunnet Protans behov for å styrke sin markedsposisjon og adressere utfordringer knyttet til bedriftens avhengighet av PVC-produkter. Målet var å utvikle bærekraftige, robuste og smarte membranløsninger som kunne imøtekomme nåværende og fremtidige behov for vannsikring av bygg og infrastruktur. Fokuset ble derfor rettet mot den nye materialtypen termoplastiske polyolefiner (TPO) med et spesielt ønske om å tilfredsstille de økende kravene til bærekraft og resirkulering i bygg- og anleggssektoren. Resultatet av prosjektet er en ny og innovativ portefølje av takbelegg og membraner for vannsikring av bygg og infrastruktur basert på plastmaterialet TPO. Disse produktene, utviklet gjennom en tverrfaglig tilnærming som omfattet krevende FoU-aktiviteter innen materialteknologi, prosessering, installasjon og driftsfase, viser seg å være enkle å installere, de er vær- og klimarobuste samt ett hundre prosent gjenvinnbare - og dessuten - konkurransedyktige i det globale markedet. Den første leveransen av dette 'neste-generasjons' TPO-baserte takbelegget har allerede blitt levert til et stort prosjekt i Madrid på 17000 kvadratmeter. Den raske veksten av TPO innen tak og membraner, overstiger konkurrentmaterialene PVC og bitumen, og gir derfor nå Protan en styrket posisjon i markedet. Med TPO-produkter som nå utgjør en strategisk satsning for Protan, forventes betydelig salgsvekst allerede i inneværende år, med ytterligere vekstprognoser de kommende årene. Dette vil gjøre Protan enda bedre rustet til å nå målet om å bli den neste største aktøren i Europa innen denne sektoren (i dag er Protan på sjette plass). Kjernen i innovasjonen som har blitt realisert gjennom 'NextGen TPO'-prosjektet, er en produktresept med fremtredende egenskaper. Dette inkluderer værbestandighet og lang levetid, som har blitt grundig dokumentert med bestandighetstesting i henhold til ASTM standarder. Det omfatter brannbestandighet i tråd med gjeldende brannklasser for takbelegg i Norden og Europa. Videre inkluderer det robusthet, fleksibilitet og installasjonsvennlighet, som understøttes av resultater fra vindlast-testing i henhold til europeiske standarder samt praktisk sveisetesting og installasjon ute på byggeplass. Protan TPO er CE-merket i henhold til gjeldende produktstandard EN 13956 for takbelegg, og har dermed full markedsadgang til hele EU/EØS/UK-markedet. Den nyutviklete TPO resepten er skalerbar. Den kan brukes i alle tykkelser fra 0.8 mm til 2.0 mm (1.5 mm er mest vanlig), alle farger (hvit og lys grå er mest vanlig). Den kan brukes i produkter som er armert med polyestertekstil eller glassfilt, og den kan også brukes i homogene produkter. En resept danner altså grunnlaget for en hel portefølje av TPO produkter innen tak og membraner. Vi har også lykkes å ta fram en radonmembran med SINTEF teknisk godkjenning basert på samme resept. Videre har vi fått inn en TPO membran i våre vannsikringssystemer for tunnel. Dette er en private label som lages eksternt, og innsikten vi har fått med NextGen TPO har vært til hjelp for å få til dette. Protan TPO gir en rekke miljøfordeler sammenlignet med PVC og bitumen. Dette omfatter: Klimatilpasning: TPO er ideelt for grønne tak og 'cool roofs', og reduserer energiforbruket i bygg og bekjemper 'the urban heat island effect'. Reduserte utslipp av klimagasser: TPO er den beste membranen som underlag for 'rooftop solar systems'. Dette reduserer klimagassutslipp fra kraftsektoren, og leder dessuten til en mer desentralisert og dermed mer robust kraftsektor. Sirkularitet: TPO muliggjør enklere mekanisk og kjemisk resirkulering samt energigjenvinning sammenlignet med PVC og bitumen. Oppsummert representerer dette prosjektet en betydelig styrking av Protans posisjon i markedet, og vi synes prosjektet er en suksesshistorie innen bærekraftig bygginnovasjon. Protan TPO handler ikke bare om materialtekniske fremskritt og kommersiell vekst, det representerer også en forpliktelse og motivasjon til å tilby effektive, miljøvennlige og fremtidsrettede løsninger inn byggebransjen.

Bakgrunnen for dette prosjektet ligger i behovet for Protan å styrke sin posisjon i markedet og håndtere utfordringer knyttet til avhengigheten av PVC produkter for vannsikring av bygg og infrastruktur. Målet vårt har derfor vært å utvikle et takbelegg i TPO (termoplastisk polyolefin). Dette produktet er nå på plass, og den første leveransen har allerede gått til et 17 000 m2 tak i Madrid. I Europa vokser TPO raskere enn konkurrentene PVC og bitumen. Med en TPO portefølje på plass øker muligheten for at Protan kan nå sitt mål om å bli den nest største bransjeaktøren innen 3-4 år (i dag er Protan på sjette plass). Takbelegg og membraner i TPO har nå blitt et strategisk satsingsområde for Protan, og vil allerede i år selge mye TPO. Videre forventes det en betydelig vekst de neste par årene. Kjernen i innovasjonen som har blitt utviklet i dette prosjektet er en produktresept med følgende kjennetegn: 1. Værbestandighet og lang levetid; Protan TPO tilfredsstiller ASTM-standardene for bestandighet av takbelegg og membraner. 2. Brannbestandighet; Protan TPO tilfredsstiller gjeldende brannklasser for takbelegg i Norden og Europa. 3. Robusthet, fleksibilitet og installasjonsvennlighet; Protan TPO har blitt vindlast-testet med sterke resultater. Videre har produktet har en mykhet og smidighet som nærmer seg PVC, og med en høyere sveisehastighet - så blir TPO meget robust og installasjonsvennlig. Protan TPO tilfredsstiller alle krav som stilles i Europa og har blitt CE-merket. Protan TPO påvirker miljø og bærekraft på en positiv måte: 1. Bedre klimatilpasning. TPO er det beste produktet for funksjonelle tak, slik som f. eks. grønne tak. Dette reduserer energi-forbruket i bygg, det motvirker urban heat island effect og gir et positivt bidrag til grønn trivsel i byer. 2. Reduksjon av utslipp av klimagasser. TPO er det beste produktet som underlag for ‘rooftop solar’ systemer. Elektrisk strøm fra solceller reduserer klimagassutslipp fra kraft-sektoren, og bidrar til større forsyningssikkerhet med mer distribuerte systemer. 3. Mer sirkularitet. PVC og bitumen er krevende å gjøre sirkulære. Her har TPO en stor fordel. Mekanisk resirkulering, kjemisk resirkulering og energigjenvinning er enklere å implementere med TPO sammenlignet med PVC og bitumen. I oppsummering representerer dette prosjektet en betydelig styrking av Protans posisjon og en suksesshistorie innen bærekraftig bygginnovasjon. Protan TPO markerer en positiv utvikling for selskapet og understreker vår forpliktelse til effektive og miljøvennlige løsninger i byggebransjen.

The NextGen TPO is a highly ambitious, key strategical endeavour for Protan. The project will deliver an innovative TPO-based product portfolio of new-to-market roof membranes, offering advanced, sustainable materials that simultaneously fulfil a range of demanding criteria for processing and end-user performance: easy to install, durable, climate-independent, environmental-friendly, 100% recyclable, and globally scalable. No such solutions exist today. The development project will require high quality, high risk and interdisciplinary R&D efforts in applied polymer research, advanced materials characterisation, process development and modelling and simulation. The project outcome will be a direct contribution to specific UN Sustainable Development Goals (SDG). The NextGen TPO will offer a new membrane material which is recyclable and not containing any hazardous compounds. These features are particularly addressing SDG 3, 12, 13 and 14, by ensuring good health and well-being for producers, installers and end-users, in addition to preserving the climate and life below water by promising no release of hazardous substances to the environment. Furthermore, the NextGen TPO will be engineered to reduce heat island effects in urban areas, contributing to achieve more sustainable cities and communities (SDG 11). This project will enable Protan to establish and grow a competitive business within high-performing TPOs. Furthermore, the project will contribute to the development of a new and more sustainable business model as a material supplier to the B&I industry, which complements the current product portfolio, and responds to changing customer demands and future market trends.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena