Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering og demonstrasjon av MTR for muliggjøring av riggløs P&A.

Alternativ tittel: Qualification and demonstration of MTR to enable rigless P&A

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektnummer:

313803

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

Plugging og forlating av brønner er en kjent utfordring i O&G-bransjen. Aarbakke Innovation utvikler nå et banebrytende verktøy som kutter kostnader og reduserer miljøavtrykket. Plugging er et "nødvendig onde" for alle operatørselskaper. Med dagens metoder regner norske selskaper med å bruke 570 milliarder kroner på brønner som hittil ikke er plugget. Aarbakke Innovations løsning på dette er et nedihulls intervensjonsbasert konsept; Micro Tube Remover (MTR) verktøy. Pilot verktøy bygges i løpet av 2021 og vil gjennomgå full test i Q1 2022. Offshore testing vil utføres i løpet av 2022. MTR-teknologien omfatter et wirelineoperert nedihullsverktøy. Det kjøres ned i reservoaret til posisjonen hvor den permanente pluggen ønskes plassert. Her skal verktøyet fjerne en del av Micro Tuben, også kalt kontrollinjen. Micro Tuben er en del av den opprinnelige kompletteringen, og er plassert utenpå produksjonsrøret. Den kan bestå av elektriske kabler, hydrauliske rør og i noen tilfeller stålwirer. Siden Micro Tuben er en potensiell lekkasjekilde dersom den blir innstøpt, må den fjernes før brønnen plugges og forlates. Dagens løsning for å unngå lekkasje er å trekke produksjonsrør sammen med Micro Tuben, ut av brønnen. Til dette arbeidet trengs det store krefter, og en må benytte en rigg. Dette er en kostbar operasjon relatert både til rigg leie, transport og lagring/deponering av rør. MTR-verktøyet kjøres som et intervensjonsverktøy, uten bruk av rigg. Det lokaliserer Micro Tuben, maskinerer et vindu gjennom produksjonsrøret, og griper tak i Tuben plassert i ringrommet mellom produksjons- foringsrøret. Micro Tuben kuttes i ønsket lengde og trekkes inn i produksjonsrøret og opp til overflaten. Brønnen er da klar for å støpes igjen og forlates, med produksjonsrøret stående igjen i brønnen.

Mer enn 2500 brønner på den norske kontinentalsokkelen alene skal plugges i årene fremover. Dette behovet vil kreve 15 rigger i 40 år (iflg. Norsk Olje og Gass), om en fortsetter med dagens metode for plugging. I dag trekkes produksjons-rørene opp av brønnen før plugging for å sikre nødvendig integritet på pluggen som skal settes i neste omgang, en operasjon som krever løftekapasiteten til en rigg. Den største trusselen for lekkasjer, dersom en velger å la produksjonsrør stå igjen i brønnen, er kontrolllinjene (microtubes). Disse fører typisk strøm, signal, hydraulisk og kjemisk væske ned i brønn, og kan ikke iht. NORSOK D-010 gå gjennom en permanent barriere. Vår tilnærming til problemstillingen gjennom Petromaks2, har vært utviklingen av et wireline-verktøy, MTR. Dette skal kjøres i brønn, detektere hvor kontrollinjene er lokalisert i annulus, deretter frese vindu i produksjonsrør, for så å trekke ut linjene i området som skal sementeres. En kan da etablere absolutte rammer fra en brønn uten å trekke produksjonsrør. Og når en ikke trenger løftekapasiteten til en kostbar rigg, kan en utføre pluggeoperasjonen fra et rimelig fartøy. Opprinnelig skulle verktøyet piloteres i en Offshore brønn sammen med AkerBP. Siden det ikke er tilgjengelig brønn hos Aker BP før tidligst i 2023, kvalifiseres toolet i testfikstur på land, med rett trykk og temperatur. Etter at denne kvalifiseringen er utført, vil toolet blir kjørt i en brønn på Britisk sektor i Q3/Q4 2022. Suksess i prosjektet vil bety en kostnadsbesparelse på plugging av brønner med microtubes på over 90%, sammenlignet med konvensjonell plugging.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk