Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

Alternativ tittel: Automatisert blodsukkerkontroll i intensivavdelingen

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektnummer:

313811

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre en insulinpumpe, slik at pasientens blodsukkerkontroll kan være optimal uten å forstyrre sykepleiere og leger. Å lage automatiske systemer skaper imidlertid nye utfordringer - det er selvsagt uakseptabelt at automatiske systemer skaper mer risiko for pasientene. En betydelig kilde til risiko vil være menneskelige feil i forbindelse med kalibreringer, så det er en forutsetning at systemet fungerer uten menneskelig input. Dette krever en betydelig forskningsinnsats på to fronter. Det må utvikles algoritmer for insulindosering som klarer seg med informasjonen fra glukosesensoren og som kan takle intensivpasientenes ustabile insulinfølsomhet, og produksjonsmetodene til sensoren må forbedres slik at systemet kan drive uten behov for kalibreringer. En ny, innovativ algoritme for insulindosering er utviklet og prøvd ut i datasimuleringer. Mer arbeid er nødvendig for å bekrefte ytelsen, med foreløpige resultater er lovende. Prosjektet har prøvd ut nye og innovativ produksjonsmetode som foreløpig har redusert produksjonsvariasjon betydelig. Vi er dermed optimistisk om at prosjektets mål kan nås innen prosjektperioden.

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre en insulinpumpe, slik at pasientens blodsukkerkontroll kan være optimal uten å forstyrre sykepleiere og leger. Å lage automatiske systemer skaper imidlertid nye utfordringer - det er selvsagt uakseptabelt at automatiske systemer skaper mer risiko for pasientene. En betydelig kilde til risiko vil være menneskelige feil i forbindelse med kalibreringer, så det er en forutsetning at systemet fungerer uten menneskelig input. Dette krever en betydelig forskningsinnsats på to fronter. Det må utvikles algoritmer for insulindosering som klarer seg med informasjonen fra glukosesensoren og som kan takle intensivpasientenes ustabile insulinfølsomhet, og produksjonsmetodene til sensoren må forbedres slik at systemet kan drive uten behov for kalibreringer. Prosjektet vil sammen med internasjonalt ledende forskningsmiljøer i Norge og utlandet forsøke å løse disse utfordringene. Prosjektet vil til slutt verifisere løsningen ved å teste en prototype i dyreforsøk.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena