Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of successful integration and social cohesion

Alternativ tittel: God Integrasjon (GOODINT): Mål og hindringer for god integrasjon og sosial samhørighet

Tildelt: kr 13,7 mill.

Hva er god integrasjon av migranter i Norge og Europa? Hvordan kan vi oppnå det? GOODINT er et filosofisk forskningsprosjekt som undersøker disse to spørsmålene. Prosjektet analyserer hvorvidt god integrasjon forutsetter å realisere like muligheter, kulturell integrasjon og sosial samhørighet. Prosjektet fokuserer på tre europeiske sammenhenger: Storbritannia, Norge / Norden og Ungarn. Dette sikrer at de teoretiske analysene er forankret i reelle forhold, og erkjenner at ‘god integrasjon’ kan bety veldig forskjellige ting, avhengig av konteksten. Prosjektet har hatt en meget god start. Den offisielle prosjektlanseringen (desember 2021) var arrangert som en online/hybrid (på grunn av korona-restriksjonene), og vi har organisert to in-person/hybrid-workshops med medlemmer og inviterte gjester (CEU i mai 2022 og CEPDISC Aarhus i september 2022). Vi er godt i gang med å planlegge de fremtidige prosjektmøtene som inkluderer en workshop i Tromsø, 'Ekskludering, integrering og demokrati’; prosjektets hovedkonferanse, ‘Tillit, integrasjon og sosial samhørighet’, juni 2023; og en prosjektworkshop i Cambridge, september 2023. De tre arbeidsgruppene har organisert seg internt, og arbeid er på vei for bl.a. felles publiseringsprosjekter, spesialutgaver av tidsskrift osv. Nils Holtugs bok "The Politics of Social Cohesion" ble publisert desember 2021, og vi arrangerte en bokworkshop om dette i Budapest i mai 2022. I tillegg er en rekke publikasjoner under utarbeidelse, ferdigstillelse eller allerede publisert. Disse vil etter hvert legges til prosjektets nettside. De to prosjektpostdoktorene (Zsolt Kapelner og Kerstin Reibold) og en stipendiat (Sara Toffanin) har startet arbeidet sitt, og disse yngre forskerne er også aktivt engasjert i planlegging og organisering av prosjektworkshops og konferanser, formidlingsaktiviteter og forskningssamarbeid. Vi har også inkludert andre stipendiater og studenter ved at et masterskurs ved UiT (FIL-3021) som var undervist av prosjektlederen sammen med gjesteforelesninger fra noen av prosjektmedlemmene. For å gjøre forskningen vår kjent for et større publikum har vi lansert et prosjektnettsted (www.uit.no/project/goodint) som inneholder informasjon om alle sentrale aspekter ved prosjektet; inkludert en serie uformelle intervjuer med prosjektmedlemmene. Den første paneldebatten, "Faces of Integration," med lokale aktører ble arrangert på CEU (mai 2022), og den neste er planlagt i Tromsø i mai 2023. Annen offentlig formidling har inkludert f.eks. foredrag og avisartikler som diskuterer noen av hovedtemaene i prosjektet, inkl. f.eks. etiske spørsmål knyttet til flyktningsituasjonen, LGBTIQ+-integrasjon, og hvordan den globale pandemien har påvirket nasjonal identitet og sosial samhørighet. Hjemmesider: www.uit.no/project/goodint

GOODINT aims to provide a context sensitive theory of Good Integration, i.e., one which identifies criteria of goodness which are appropriate to the specific context in question as opposed to one that identifies criteria that, say, are not specific to the sort of groups the integration of which is in question. A context sensitive theory (as opposed to context-insensitive theory) is reflective of the particular context in terms of allowing it to specify the particular problem to be assessed, as well as in operating as an inherent element of its normative evaluation. GOODINT seeks to achieve this aim through a comparative approach to the integration goals and policies of three European countries: Norway, UK, and Hungary. These three countries have, both historically and at present, adopted somewhat different views on the central normative goals of integration and the means via which such goals are to be achieved. The different country contexts also provide different constraints through which the feasibility of the possible policies of integration are to be assessed, thus providing an ample starting point for GOODINT’s comparative approach. Such comparative approach, which is rather novel in political philosophy, provides a unique perspective for a normative analysis of different aspects of migration, diversity, and social cohesion, including the extent to which different country contexts affect our conceptual and normative frameworks of analysis of good integration. Furthermore, in contrast to many other accounts of good integration, GOODINT focuses on the ideals of equality of opportunity, and the ways in which such ideals, and the different understandings and commitments to such ideals, mould both our understandings of what Good Integration entails, as well as the means through which such integration is to be achieved.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon