Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Smart-ROV

Alternativ tittel: Smart-ROV

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

313866

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) brukes i olje- og gassindustrien for å utføre arbeid på undervannsinstallasjoner. Dette prosjektet har som mål å forbedre ROV-operasjonene ved å automatisere de oppgavene som er mest arbeidskrevende for ROV-operatører. Det endelige målet med prosjektet er en vellykket implementering av disse resultatene på en kommersiell ROV, og å demonstrere at ROV-er kan drives på en mer effektiv, sikker og pålitelig måte. ROV-er er undervannsfarkoster utstyrt med thrustere, manipulatorer og forskjellige verktøy. Kombinasjonen av komplekse operasjoner, fjernkontroll, begrenset tilbakemelding og samarbeid mellom operatører resulterer i tidkrevende operasjoner som er utsatt for menneskelige feil. Ved å øke autonomien til ROV-er og ROV operasjoner, kan operatørene bevege seg mot tilsynsroller. Dette kan gjøre ROV operasjoner mer effektive, trygge og pålitelige. Blant utfordringene er målet om høye automatiseringsnivåer. Som med selvkjørende biler er dette vanskelig, fordi roboter holdes til en mye høyere standard enn mennesker. Med tanke på at en mislykket ROV-operasjon kan få katastrofale følger for mennesker, miljø og materiell, er dette et stort hinder. En annen utfordring er at de autonome operasjonene er veldig spesialiserte, mens en ROV kan måtte utføre tilpassede oppgaver. Dette prosjektet nærmer seg automatiseringsutfordringen ved å fokusere på de menneskelige faktorene. Spesifikt skal vi fokusere på oppgavene som bidrar mest til den totale arbeidsmengden for operatørene. En av fordelene er at den utviklede teknologien kan implementeres på eksisterende kommersielle ROV-systemer. For å oppnå dette vil arbeidet sentreres rundt et eksisterende ROV-system som er plassert på havbunnen i lengre perioder. Bruken av denne ROV-en sammen med et kontrollsenter på land muliggjør et tett samarbeid med ROV-operatører. Dette er avgjørende hvis de utviklede systemene skal brukes effektivt og vellykket. Ved en undersøkelse blant pilotene hos IKM Subsea kom det frem at Manipulator operasjonene er det som er mest krevende for en pilot. Stress faktoren er litt større i offshore kontrollrommet en Onshore kontrollrom. Det har blitt publisert en artikkel som heter «Human factors of ROV operations» på grunnlag av undersøkelsen

-

Modern remotely operated vehicles (ROV) are tele-controlled in much the same way as they were when introduced for subsea operations 40 years ago. This project will apply recent advances in robotics to make ROV operations more efficient and less prone to human errors. There are currently several people involved in a ROV operation. The project will therefore start with an extensive human factor evaluation to determine how these operations are carried out in real life and how they are both facilitated and obstructed by technology. Then, based on human factors and robotics, ROV operations can be improved by increasing the level of automation, provide technological augmentation, and better situational awareness. The development will reduce the cognitive workload of the operations and the associated operational risk of human errors. The ROV will be cybernetically defined in space inside the operational envelope, giving the system explicit knowledge of it spatial location with regards to other objects of interest (e.g. a subsea well template or subsea Christmas tree). The project will have access to a resident ROV that is deployed for a major Norwegian operator company. That will be a unique and world-first way to validate the robotics development by field experiments, and is expected to be an especially fruitful approach for scientific publications that significantly extends the current technological frontier.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd