Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BOOST: Novel solid-state bonding technology involving addition of filler metals for flexible design and production of multimaterial products

Alternativ tittel: BOOST: Ny metode for fastfasesveising som involverer tilsetning av sveisemetall for fleksibel design og produksjon av multimaterialprodukter

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektnummer:

313894

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

HYB) -teknologien, som er en fastfasesveisemetode (solid-state welding) for metalliske materialer som involverer tilsetning av sveisemetall, som muliggjør fabrikasjon av feilfri, designfleksibel, produksjonseffektiv og høytytende MMP. Dette prosjektet vil fokusere på tre innovasjonsløsninger: 1) HYB PinPoint Extruder, som er kjernen i HYB-teknologien; 2) tilsetning av sveisemetall, som er et unikt trekk ved HYB-prosessen; og 3) HYB-prosessovervåking og kvalitetskontrollsystem. Vellykket implementering av innovasjonene vil muliggjøre smartere og mer innovativ bruk av "grønne" materialer som aluminium i forskjellige applikasjoner som dekker forskjellige bransjesektorer. I 2021 har man nådd alle milepælene i prosjektet: -Nytt eksperimentelt tilsatsmateriale har blitt produsert, to ulike legeringer hvor begge er levert med to ulike homogeniseringsprosedyrer. De fire kandidatmaterialene vil videre bli ekstrudert og trekt til sveisetråd, som vil bli brukt i sveiseforsøk. -Det har blitt designet en ny PinPoint Extruder, som er tilpasset industriell skala implementering hos partnerene i prosjektet. -The HYB "workbench" i Trondheim har blitt oppgradert. For å fult utnytte alle mulighetene med HYB prosessen er det bestemt å jobbe videre med videreutvikling av styringssystemet i 2022. -Det har blitt utviklet en ny prosessmodell for stål-aluminium sveising ved bruk av HYB-metoden. Denne modellen er nå ferdigutviklet. NaMo-modellen til Hydro benyttes for å beregne mikrostrukturutviklingen i HAZ på aluminiumsiden av sveisen.

-

The Boost project aims to further develop the novel Hybrid Metal Extrusion & Bonding (HYB) technology, which is a solid-state joining process for metallic materials involving the addition of filler metals (FMs), enabling fabrication of defect-free, design-flexible, production-effective and high-performance multi-material products (MMPs). This will be made possible through development of the planned innovation in the project, which will lay a foundation for industrialization of the HYB technology. The R&D challenges that will be addressed in the Boost project include: 1) re-design the HYB PinPoint Extruder and optimize the shape of rotating pin, extrusion chamber and stationary housing to increase the aptness of the HYB process for manufacturing of MMPs; 2) understand the strengthening mechanisms in aluminium alloys and use this knowledge to tailor the properties of the new filler metals for HYB joining of dissimilar metals and alloys; 3) control and optimize the manufacturing route for the new filler metals and 4) increase the stability and robustness of the HYB process by developing a new process monitoring and quality control system. Through the fulfillment of the goals of the Boost project, the industrial partners will be ready to deliver new products and services to the targeted markets, with HyBond as the new joining solution supplier, Hydro as the aluminium alloy and new filler metal manufacturer and supplier and Marine Aluminium as the pilot industrial MMPs manufacturer.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena