Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart Sensor System to Detect Corrosion Under Insulation

Alternativ tittel: Målrettet Sensor System for å Oppdage Korrosjon Under Isolasjon

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektnummer:

313897

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Sensorer i prosjektet er validert under kontrollerte omgivelser på test-rig hos KAEFER Group sitt test laboratorium Bremen, Tyskland. Valideringen er utført under ulike parametere som temperatur og isolasjonsmateriell for å demonstrere systemets evne til å detektere fukt i ulike miljø. Måling fra sensorer kombinert med resultat fra referansemålinger har vist seg å gi svært gode resultater ved ulike parametere. I prosjektet er det identifisert flere ulike ikke-destruktive metoder som har potensiale til å verifisere fukt-målinger fra sensorer. Disse metodene er testet opp mot ulike isolasjonssystemer og inkluderer metallisk & ikke-metallisk kapsling. I vurdering av ulike typer ikke-destruktive metoder er det lagt vekt på HMS og bærekraft. For å sikre en bærekraft løsning er det nødvendig med en gunstig installasjon av sensorsystem. Installasjon av prototype sensor er utført ved bruk av robotisert løsning (MonkeyBot). Denne har vist seg å være effektiv og kan håndtere installasjon på ulike typer isolasjonssystem. MonkeyBot skal evne å distribuere sensorer i henhold til de fremtidige resultatene fra MÅSSO prosjektet for å sikre pålitelige fukt-målinger.

-

Innovasjonen som skal ferdigstilles i dette prosjektet er et Målrettet Sensor System for å Oppdage Korrosjon Under Isolasjon (MÅSSO-KUI). Kaefer Energy (KE) har gjennom en årrekke jobbet med å utvikle ny teknologi der autonome roboter plasserer sensorer for online fuktmåling på rørsystem ved onshore og offshore prosess- og produksjonsanlegg. Sensorkomponenter og robot er ferdigstilt, men den siste nøkkel-brikken av innovasjonen mangler. For å kunne revolusjonere dagens KUI-løsninger trengs et målrettet og informasjonsbasert system for utplassering av sensorer i anlegget. Uten dette vet man ikke 1) hvor tett sensorene skal plasseres, 2) hvor på røret de bør plasseres og 3) om dekningsgraden er tilstrekkelig. Utplasseringen vil bli bestemt av en ny fukttransportmodell. Modellen vil baseres på laboratoriemålinger av isolasjonsmaterialets fukttransportegenskaper. Den eksisterende sensor-installasjonsprosedyren fra robot, samt systemrespons, vil bli validert mot fuktmålinger fra konvensjonelle inspeksjonsmetoder. Den aktuelle konvensjonelle inspeksjonsmetoden vil forut bli validert i laboratoriet. Sensorsystemet utplasseres i en demonstrasjonspilot på et prosessanlegg i drift. Målingene fra demonstrasjonspiloten vil bli validert mot fuktmålinger fra konvensjonelle inspeksjonsmetoder.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum