Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence

Alternativ tittel: Avvergeplikt i møte med partnervold

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

313902

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

Avvergeplikt i møte med partnervold Det er betydelige utfordringer knyttet til forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. MANREPORT-IPV er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold er et folkehelseproblem. Forskning på partnerdrap viser at i flertallet av drapene har ofrene og gjerningspersonene vært i kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det betyr at det var forebyggingspotensial. Ansatte i helsevesen, politi og øvrig hjelpeapparat har taushetsplikt. Ved opplysninger om partnervold, kan profesjonsutøvere ha avvergeplikt hvis de holder det som sikkert eller mest sannsynlig at de kan avverge et framtidig alvorlig lovbrudd. Det er sterke meninger både for og imot denne avvergeplikten, men det forskningsbaserte kunnskapsgrunnlaget er svakt. Formålet med denne studien er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold, gjennom. 1. Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett. 2. Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap. 3. Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold. Studien vil vise omfanget av henvisninger til avvergeplikten i juridiske kilder, fastlegge gjeldende rett., og terskelen for å utløse avvergeplikt. Videre vil vi analysere data fra leger, sykepleiere, krisesenteransatte, barnevernsansatte, psykologer og politi, og fra partnervoldsutsatte og partnervoldsutøvere. Slik kan vi få kunnskap om samspillet innad i profesjonsgruppene, mellom instansene og mellom brukere og profesjonsutøvere. Prosjektet vil frembringe kunnskap om hva som fremmer forebyggingspotensialet og samarbeidet, og hva som er til hinder i arbeidet. Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Politihøgskolen og Oslo universitetssykehus.

Intimate partner violence is a serious public health problem that affects millions worldwide. The costs of IPV are massive, both in terms of suffering, reduced health, and socioeconomic expenses. Evidence suggests that in a majority of intimate partner homicides (IPH), there is a potential for prevention. For this purpose, countries in some parts of the world have adopted legislation requiring professionals to report cases of IPV to the police or the criminal justice system. Currently, however, the empirical knowledge on mandatory reporting of IPV is inconclusive and offers no valid evidence to support a major attitude toward the subject. The overall aim of MANREPORT-IPV is to investigate "What experiences, awareness, and attitudes do professionals and IPV help-seekers in Norway have concerning mandatory reporting of intimate partner violence?". Given the scarce knowledge of this research field, we designed a concurrent parallel explorative project with three main elements. 1) Systematic text studies (court documents, juridical analysis). 2) A qualitative investigation of experiences, awareness, and attitudes to mandatory reporting of IPV. 3) Quantitative investigation of professionals' and help-seekers' perceptions of and experiences with mandatory reporting of IPV. MANREPORT-IPV will analyze and compare data from doctors, nurses, domestic violence shelter workers, child protective services, psychologists, police, and IPV help-seekers. Studying these enables us to analyse horizontal interactions between service providers with different responsibilities concerning IPV. The primary objective is to improve the empirical knowledge on mandatory reporting of IPV to inform a more effective prevention of serious intimate partner violence. The project will contribute to innovation by providing new knowledge about facilitators and barriers to mandatory reporting, thus building a foundation for more evidence-based recommendations and interaction in the service system.

Aktivitet:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester