Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Potetfiber som teksturgiver i næringsmidler

Alternativ tittel: Potato fiber as texturizer in food

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektnummer:

313940

Prosjektperiode:

2020 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Hoff er landets ledende bedrift innen potetforedling. Reststrømmene som oppstår fra de ulike produksjonene benyttes per i dag i stor grad til gjødsel og dyrefôr, slik at hele poteten i praksis utnyttes. I PoTeks-prosjektet er idéen å benytte en av sidestrømmene fra stivelsesproduksjonen til å produsere et høyverdig cellulosebasert fiberprodukt som kan anvendes i næringsmiddelindustrien som konsistensgiver i glutenfri bakst og stabilisator i oljeholdige næringsmidler. Den kjemiske strukturen til cellulose har et høyt antall polare enheter. Dette gjør at fibrene kan binde mye vann og stabilisere emulsjoner, og de er dermed interessante som tilskudd i matvarer for å bedre konsistens og holdbarhet av for eksempel brød. Fibrene gir også struktur til produktene. Dette er et godt utgangspunkt for glutenerstatninger, ettersom glutenproteiner bidrar med nettopp dette. Cirka 8 % av befolkningen i Norge tåler ikke gluten eller andre stoffer i hvete. Mellom 1-2 % av disse har den kroniske sykdommen cøliaki, mens mange har ikke-cøliakisk glutensensitivitet. Løsningen for disse er glutenfri kost. Tilgangen på glutenfri bakst har økt og produktene får stadig forbedrede egenskaper, selv om det er en vei å gå for å få konsistens og smak tilnærmet vanlig glutenholdig bakst. I oljeholdige næringsmidler vil cellulosefiberen testes som fortykningsmiddel og stabilisator. Dette vil gjelde i utviklingen av både nye og tradisjonsrike produkter. I produksjonen av fiberproduktet får man et prosessvann som inneholder løst materiale man gjerne vil utnytte. I PoTeks-prosjektet vil denne problemstillingen også være i fokus for å sikre at et nytt produkt bidrar til en sirkulær og lønnsom produksjon. Det har i prosjektperioden blitt arbeidet parallelt med flere tema. Prosessen med produksjon av fiber har blitt forbedret. Fiberproduktet viser svært god holdbarhet, noe som er viktig for langvarig oppbevaring etterfulgt av bruk i næringsmidler. Det har vært utført både bakeforsøk og forsøk med fiber som stabilisator og konsistensgiver i oljeholdige næringsmidler. Dette er pågående arbeid som krever optimalisering.

PoTeks-prosjektet vil omhandle en utvikling og optimalisering av prosesser for å produsere cellulosefiber fra potetrasp, en reststrøm fra potetmelproduksjon. Inkludert i denne prosessutviklingen vil prosessvannhåndtering bli implementert. Dette for å reduserer utslipp av organisk materiale i avløpsvannet fra produksjonsfabrikken, og samtidig utnytte en høyere andel av ressursen til verdifulle og anvendbare produkter. Cellulosefiberen produseres som en suspensjon, men prosesser for tørking vil bli evaluert da det kan være hensiktsmessig at produktet videredistribueres og selges i oppkonsentrert eller tørr form. PoTeks-fiberen vil bli testet for bruk som teksturgiver i glutenfri bakst og stabilisator i olje/vann-emulsjonsprodukter. Et produkt basert på cellulosefiber vil egne seg godt som et slikt næringsmiddeladditiv. Det er tidligere vist at de kan binde mye vann (kostfiber) og stabilisere emulsjoner. Slike strukturgivende kvaliteter er nødvendige for f.eks. glutenerstatninger og emulsjonsstabilisatorer. Effekten vil bli testet i matvarer som glutenfri bakst og nye og eksisterende emulsjonsprodukter. Hvordan fiberen vil påvirke holdbarhet vil også bli studert. Siden PoTeks-fiberen er produsert fra potetråstoff vil den ha en kortere vei til næringsmiddelgodkjenning og forbrukeraksept, enn om fiberen var fra trebasert råstoff. Forbrukerne viser i dag økende interesse for produkter med god miljø- og helseprofil. Produkter tilsatt PoTeks-fiberen vil tilfredsstille disse forbrukerkravene, da de vil egne seg for forbrukere med helseplager som cøliaki og overvekt. Det endelige målet for prosjektet er å oppnå tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring på tvers av de ulike fagområdene, slik at den originale idéen kan bringes videre til industriell implementering.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram