Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digital Rig Management

Alternativ tittel: Digital Riggstyring

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektnummer:

313941

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Geografi:

Keystone har inngått i en allianse med Equinor og Odfjell Drilling. Målet er å utvikle og demonstrere i full skale en løsning for Digital Riggstyring (the Backbone Service). Denne løsningen skal sørge for effektiv og automatisk prosess for planlegging og oppfølgning boring- & brønnoperasjoner. Keystone har opparbeidet unik ekspertise innenfor utvikling av verktøy for digital planlegging og samhandling. Denne ekspertisen og erfaringen til Keystone kommer i dette prosjektet til å brukes for å utvikle et produkt som skal testes av Odfjell Drilling under bore- og brønnoperasjoner offshore på norsk sokkel. Disse operasjoner blir gjennomført på en offshore plattform der Equinor er operatør. Odfjell Drilling og Equinor skal bistå i utviklingen med sin kompetanse innenfor planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner. Ferdigutviklet produkt som tar for seg aktivitetsplanlegging av brønnen til utførelse av aktiviteter hos driller i et strukturert og digitalt format skal gjøre det mulig å redusere ILT (Invisible Lost Time) for en NCS brønn med 10%. Det tilsvarer total tidsbesparelse på minst 2.5% eller 7.5 millioner kroner for en brønn. Tidsbesparelsen er også ventet å gi utslippsreduksjon på ca. 112 tonn CO2 per brønn. Keystone skal bruke sin kunnskap og erfaring med avanserte algorimter for kommunikasjon, analyse av stor data og maskinlæring for å utvikle og demonstrere SmartHub-en med tilhørende applikasjoner.

The Main objective for the Demo2000 system test was to test the solution in an operational environment. The test proved that the system worked in an offshore environment, creating a good situation orientation for the rig crew that can make a significant change in how the rig can make a more efficient operation.

Keystone has brought together an alliance consisting of Equinor and Odfjell Drilling to develop and demonstrate in full scale a Digital Rig Management solution (the Backbone Service) that will provide highly efficient and fully automated digital planning and execution process for drilling & well operations. While considerable advances have been made in recent years in the area of autonomous drilling, the administration/management of drilling and completion operations is still dominated by use of outdated legacy software and Excel spreadsheets. This applies to such areas as logistics coordination, POB planning, operations scheduling, reporting, operations follow-up and experience transfer. Current state of affairs within most E&P companies is that well construction planning and execution spans multiple, disconnected systems that comprise a mixture of obsolete legacy software and semi-manual documents and spreadsheets. Historically, spreadsheet templates with macros have been used to document time plans. These have been manually populated with time estimates influenced by the past experience and judgement of an individual drilling engineer. Monte Carlo simulations have been then utilized to derive the estimates for planned tasks and activities. The resultant spreadsheet forms the master copy of the activity plan and is used to circulate the plan to drilling engineers, rig operators, logistics providers and service companies. The industry is discovering that the reliable and efficient passing of such plans between the multiple disconnected legacy systems is a practical impossibility, and that semi-automated integration has increased the probability of human error. Manually rechecking plan content throughout the process to prevent the loss or corruption of data during transfer has, to some extent, mitigated these problems but has required considerable resources and expertise.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk