Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART- Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner

Alternativ tittel: SMART - Sustainable production of nutritional marine proteins

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

313945

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert ved enzymatisk hydrolyse av torskehoder. Hodene inneholder mye og sterke bein, som kan utvikles til alt fra gjødsel til høyverdige mineralprodukter. Utfordringen er å utvikle en god teknologisk løsning for hele prosessen, slik at utbyttet blir høyt og kvaliteten blir forutsigbar. Fjordlaks produserer årlig rundt 4000 tonn torskehoder. Teknologien som utvikles må være enkel, tilpasset torskehodene og ha høy kapasitet. Et viktig element er å undersøke hvilke prosesskomponenter som trengs i en hydrolyselinje, samt om det er mulig å lage gode mellomprodukter som kan videre behandles andre steder enn ved fiskemottakene. I SMART prosjektet ønsker prosjektpartnerne, Fjordlaks, Membranteknikk, Seagarden og SINTEF Ocean å bidra til økt verdiskaping og utnyttelse av torskehoder. Sammen har prosjektpartnerne lang erfaring med marint råstoff, hydrolyse, proteinproduksjon, membranfiltrering og tørking, samt kompetanse langs hele verdikjeden. SMART prosjektet har kommet igang. Pandemien har medført utfordringer knyttet til leveranser i alt fra stål til enzym, men det ligger godt ann til industielle forsøk ved Karlsøybruket i mars-mai 2022.

Det er forventet en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert ved enzymatisk hydrolyse av torskehoder. Fjordlaks produserer 4000 tonn torskehoder i året, med et verdiskapingspotensial på 100 mnok. I SMART prosjektet ønsker Fjordlaks, i samarbeid med SINTEF, Membranteknikk og Seagarden (1) produsere kvalitetsproteiner fra en effektiv hydrolyseprosess tilpasset torskehoder og (2) utnytte hele hodet ved å også ta vare på restfraksjonene; bein og grakse (uløselig protein og fett). For å realisere verdiskapingspotensialet er det viktig å forske fram og sette sammen riktige teknologiske løsninger. Dagens eksisterende teknologiske løsninger for hydrolyse av marint restråstoff er ikke tilpasset hvitfisk. Det er stort sett utviklet for laks. Torskehoder skiller seg fra laks ved at de har et høyt proteininnhold, lavt fettinnhold og en stor og utfordrende beinfraksjon. Det er mulig å produsere gode proteinprodukter fra torsk med eksisterende teknologi, men det vil ikke bli lønnsomt. Det vil by på tekniske utfordringer og føre til driftsstans og hardt manuelt arbeid. Det er derfor viktig å utvikle løsninger tilpasset råstoffet. En hydrolyseprosess tilpasset torskehoder må ha en hydrolysereaktor som gir høyt proteinutbytte, god kvalitet og som har en god teknisk løsning for beinmassen som produseres. Ved hydrolyse av 1000 kg lages det en beinfraksjon på 200 kg som ikke er pumpbar. Reaktoren må ha en teknisk løsning som hindrer beinmassen å pakke seg, noe som hindrer hydrolyse. For å oppnå proteiner av høy kvalitet må hydrolysatene filtreres og stabiliseres før de tørkes. SMART prosjektet vil forske fram metoder og kunnskap som løfter proteinene inn i godt betalte markeder. Samarbeidet mellom Fjordlaks og Seagarden gjør at prosjektpartnerne dekker hele verdikjeden, fra råstoff til marked.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena