Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Project Nano Carrier 2020-2023 – The use of Porous Silicon Nanoparticles for pharmaceutical applications

Alternativ tittel: Silisium legemiddelbærer 2020-2023

Tildelt: kr 15,0 mill.

Nacamed har patent på en effektiv produksjon av nanopartikler av silisium. Disse nanopartiklene kan benyttes innenfor en rekke områder i medisin, der problemstillingen kan være å få et legemiddel til å virke på rett sted, i riktig tidsrom, eller på riktig måte. Denne typen partikler kalles legemiddelbærere, og kan lignes med en lastebil som frakter legemidlene i kroppen til riktig sted, eller med et magasin som avgir legemiddel på et spesielt sted over en tidsperiode. Tidligere forskning tyder på at nanopartikler av silisium vil være godt egnet som legemiddelbærer. Disse partiklene kan bære med seg store mengder legemidler, og studier tyder på at de ikke er helseskadelige eller påvirker miljøet negativt. Nacamed fokuserer på bruk av nanopartikler av silisium som legemiddelbærer både inne i og utenpå kroppen, samt til diagnostikk. Nacamed kan nå, basert på tidligere forskning utført av Dynatec Engineering AS, levere partikler der tidligere produksjonsutfordringer er løst. Nacamed har nå etablert hele produksjonsprosessen i Norge, og vil fortsette arbeidet med produktutviklingen gjennom optimalisering av produksjonsprosessen tiden fremover. Flytting av produksjonen til Norge har vært et viktig bidrag til en økt progresjon i prosjektet. Legemidler har forskjellig størrelse, fysiske og kjemiske egenskaper. For at silisiumpartiklene kan lades med et legemiddel og fungere som en legemiddelbærer, må partikkelen modifiseres. Kartlegging og testing av dette har vært et viktig fokusområde for Nacamed i 2020 og 2021 og dette fokuset vil fortsette i 2022 . For at partiklene skal inngå som en del av et legemiddel, kreves grundige undersøkelser for å vise at partikkelen oppfører seg som forventet, og at den ikke har skadelige effekter. Det er i dag mange legemiddelselskap som ser etter nye legemiddelbærere til ulike formål. Nacamed har etablert samarbeid med flere farmasøytiske samarbeidspartnere med spesifikke ønsker som Nacamed kan rette forskning og videre utvikling mot. I 2021 har Nacamed etablert en prosess for å lage og loade nano-silisiumpartikler med ulike legemiddler og gjøre systematiske studier på legemiddelfrigjøring i ulike settinger.

The project seeks to develop the world’s first industrial scale production process of porous silicon nanoparticles (pSi-NPs) for use as drug carriers in pharmaceutical products. The project is based on the patented reactor technology by Dynatec Engineering, for which Nacamed has the lifelong IPR rights. This patented production technology is developed through the last 10 years. The suitability of the product for use in pharmaceutical products is already proven through a collaboration project with the University of Helsinki during the previous project (2018-2020), funded by the Norwegian Research Council. A drug carrier is a substrate used in the process of drug delivery which serves to improve the selectivity, effectiveness, and/or safety of drug administration. The research on porous Si materials for use as a drug carrier has been expanding since the early studies of Leigh Canham more than 25 years ago. The Nacamed’s production process will enable the industrial production of these particles, which will make it possible for the pharmaceutical industry to use this drug carrier in their final marketed products. Since the field of competence connected to silicon is already considerable in Norway for energy purposes, the innovation combines the existing academic fields of physics, chemistry, and biology in Norway in a pioneering way. The project will answer to selected needs defined by the pharmaceutical industry for new drug carriers that are sustainable, non-toxic and biodegradable, and the project will be performed in close collaboration with industrial partners. The scientific challenges in the project are related primarily to the preparation steps needed to porosify and coat the particles, and is a natural next step after the last project. By completion of this project period, the full production process should be optimized, the product spesifications clearly defined, and the product can then be included in a pharmaceutical product by an industrial partner.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale