Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen

Alternativ tittel: Decision support for efficient and environmentally friendly sea transport of fish feed in the aquaculture industry

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

313961

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Organisasjon:

Prosjektet vil løfte effektivitet og miljøvennlighet i havbruks-logistikk gjennom utvikling av et intelligent og data-drevet beslutningsstøttesystem for planlegging av fiskefôr-distribusjon. Logistikkplanleggere må vurdere et stort antall parametre som setter føringer for planlegging og gjennomføring av fiskefôrtransport til sjøs: En fôrleverandør vil typisk kunne produsere fem hundre fôrtyper fordelt på flere ulike fabrikker, som skal leveres til hundre oppdrettsanlegg via en flåte bestående av fem til ti skip. Fastsetting av distribusjonsplanene blir dermed et komplekst kombinatorisk problem, og det er tilnærmet umulig for en planlegger å ta inn over seg alle mulighetene som planleggingsproblemet byr på. Planleggeren må i tillegg forholde seg til alle utfordringer og avvik som oppstår, som å respondere på sykdomstilfeller som krever spesielle fôrtyper på uforutsette tidspunkt, endringer i fôrbehov som følge av sesongvariasjoner og ordrekanselleringer, forsinkelser i distribusjonen grunnet dårlige værforhold, samt tekniske problemer på skip som fører til redusert transportkapasitet. Beslutningsstøttesystemet vil gi logistikkplanleggere økt evne til å håndtere operasjonelle utfordringer og avvik, og dermed gi dem bedre kapasitet til å fokusere på planlegging av optimale seilingsruter. Ved å integrere intelligente algoritmer og operasjonsanalyse i et digitalt beslutningsstøttesystem, realiseres også potensialet for optimal fôrdistribusjon sammenlignet med dagens manuelle planleggingspraksis. Dette vil bidra til forbedring av sentrale KPI-er som økt utnyttelse av fartøys- og flåtekapasitet, redusert energiforbruk grunnet kortere seilingsdistanser og mer pålitelige leveranser. Den digitale transformasjonen vil også tilrettelegge for innføring av tjenestebaserte kontraktsformer som møter fremtidens samhandlingsbehov i verdikjeden for å realisere kostnadseffektiv og miljøvennlig fôrdistribusjon. Det har så langt blitt laget en matematisk modell for et integrert produksjons- og rutescheduleringsproblem som det har blitt laget et paper på. Hovedfokuset har imidlertid vært rettet mot å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for et separat og mer praktisk rettet rutescheduleringsproblem som Anteo skal kunne tilby sine kunder.

Prosjektet vil løfte effektivitet og miljøvennlighet i havbruks-logistikk gjennom utvikling av et intelligent og data-drevet beslutningsstøttesystem for planlegging av fiskefôr-distribusjon. Logistikkplanleggere må vurdere et stort antall parametre som setter føringer for planlegging og gjennomføring av fiskefôrtransport til sjøs: En fôrleverandør vil typisk kunne produsere fem hundre fôrtyper fordelt på flere ulike fabrikker, som skal leveres til hundre oppdrettsanlegg via en flåte bestående av fem til ti skip. Fastsetting av distribusjonsplanene blir dermed et komplekst kombinatorisk problem, og det er tilnærmet umulig for en planlegger å ta inn over seg alle mulighetene som planleggingsproblemet byr på. Planleggeren må i tillegg forholde seg til alle utfordringer og avvik som oppstår, som å respondere på sykdomstilfeller som krever spesielle fôrtyper på uforutsette tidspunkt, endringer i fôrbehov som følge av sesongvariasjoner og ordrekanselleringer, forsinkelser i distribusjonen grunnet dårlige værforhold, samt tekniske problemer på skip som fører til redusert transportkapasitet. Beslutningsstøttesystemet vil gi logistikkplanleggere økt evne til å håndtere operasjonelle utfordringer og avvik, og dermed gi dem bedre kapasitet til å fokusere på planlegging av optimale seilingsruter. Ved å integrere intelligente algoritmer og operasjonsanalyse i et digitalt beslutningsstøttesystem, realiseres også potensialet for optimal fôrdistribusjon sammenlignet med dagens manuelle planleggingspraksis. Dette vil bidra til forbedring av sentrale KPI-er som økt utnyttelse av fartøys- og flåtekapasitet, redusert energiforbruk grunnet kortere seilingsdistanser og mer pålitelige leveranser. Den digitale transformasjonen vil også tilrettelegge for innføring av tjenestebaserte kontraktsformer som møter fremtidens samhandlingsbehov i verdikjeden for å realisere kostnadseffektiv og miljøvennlig fôrdistribusjon.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning