Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ombruk som tjeneste: Gjenstandskontroll og produktflyt i et kaotisk bruktmarked

Alternativ tittel: Reuse-as-a-service: Object control and product flow in a chaotic market

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektnummer:

313977

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2020 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fremtidens varehandel må tilfredsstille økende krav fra både mennesker, bedrifter og myndigheter om bedre og mer bærekraftige verdikjeder basert på sirkulærøkonomi i stedet for dagens bruk-og modell. Det må utvikles attraktive produkter og tjenester som gjør ombruk til en sømløs del av handleopplevelsen. Både produsenter og leverandører må tenke helt nytt med forretningsmodeller, teknologi og fysisk infrastruktur som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser. Formålet med dette prosjektet er å utvikle og teste et helhetlig ombrukssystem for kontormøbler med bedriftsmarkedet som første segment. I Norge kastes det om lag 140.000 tonn kontormøbler hvert år, mens bedrifter som ønsker å fornye lokalene sine nesten alltid velger nye møbler fremfor brukte kvalitetsprodukter. Ønsker man å velge ombruk finnes det ingen gode kilder til kontormøbler i tilstrekkelig kvanta og ingen kontroll på tilstand eller behov for reparasjon. I dette prosjektet bruker vi maskinlæring til å automatisk kjenne igjen møbler og deres tilstand ved avhending, og deretter benytte kunstig intelligens til å ta autonome beslutninger om gjenstandens videre liv: skal den legges til salg i produktkatalogen, skal den repareres, redesignes, materialgjenvinnes eller energigjenvinnes? Dersom prosjektet lykkes, vil bedrifter kunne gå fra å bruke og kaste kontormøbler til abonnere på helhetlige kontorinnredingsløsninger med ombruk inkludert, slik at de kan oppdatere og endre arbeidsmiljøet i takt med at behovene endrer seg ? vel vitende om at møblene de bytter inn får et nytt liv hos andre.

Omstilling fra dagens lineære til morgendagens sirkulære økonomi er helt sentralt for for selskaper som opererer i varehandelen.  Skal de lykkes i fremtiden må de utvikle attraktive ombruksbaserte produkter og tjenester. Det krever nye forretningsmodeller og teknologi som muliggjør sirkulære design-, produksjons-, leveranse-, innbytte- og reparasjonsprosesser. I dag finnes det liten, eller ingen, kontroll over produktene i ombruksmarkedet; ingen har oversikt over hva de er laget av, hvor de befinner seg eller hvilken tilstand de er i. Dette er et stort problem, for uten kontroll over produktene i en verdikjede, er det ikke mulig å optimalisere tilbud og etterspørsel. Vår hovedhypotese er at problemet kan løses ved å utvikle et system som gjør det enkelt å identifisere, merke, klassifisere, spore og kontrollere hvor i verdikjeden et ombruksprodukt til en hver tid befinner seg. Visjonen er å utvikle et ombrukssystem som kan tilpasses på tvers av produktkategorier, og vi har definert markedet for kontormøbler som optimalt for å teste relevante hypoteser og utvikle prototyper og systemer som fungerer. ?Prosjektet krever betydelig forskning og utvikling både på feltet datafangst, gjenstandsidentifisering, tilstandsevaluering og ombruksbeslutning. I tillegg kreves digitale støttefunksjoner for smidig gjennomføring av alle ledd i prosessen. Samtidig vil det forskes på ulike løsningers direkte effekt på bærekraft gjennom livsløpsanalyser (LCA).

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Portefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLavutslippMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Energi, transport og lavutslippIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBransjer og næringerAnnen tjenesteytingAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiSirkulær økonomiPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerTjenesterettet FoULTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerVarehandelLTP2 Innovasjon i stat og kommuneUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne