Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Catch&Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection

Alternativ tittel: Catch&Kill- bærekraftige rimelige materialer til luft- og vannrensing

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektnummer:

314012

Prosjektperiode:

2020 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger er mange, men de er ofte dyre eller begrenset med hensyn til effektivitet og bærekraft. Dette prosjektet har som mål å utvikle nye produkter basert på et innovativt konsept kalt Catch & Kill (C&K) som effektivt kan fange og drepe mikrober for på den måten å få ned smittetrykket. Vi vil studere effekten av ulike typer materialer hvor kullprodukter, produsert ved pyrolyse (aktivt kull og biokull), vil være hovedingrediensen. I tillegg vil vi tilsette ulike andre funksjonelle stoffer slik at vi får et C&K-materiale som vil fungere optimalt med tanke på reduksjon av smittebærende partikler fra luft og vann. I prosjektet vil vi også designe, produsere og teste en «Catch & Kill» prototype for rensing av luft. Produkt sikkerheten vil bli nøye evaluert og dokumentert i tillegg til at man ser på mulighet for gjenbruk av materialet til å lage nye C&K produkter eller bruke det som gjødselprodukter. Vår overordnede visjon er et trygt, bærekraftig materiale til en rimelig pris, som kan brukes i flere typer omgivelser og i et bredt spekter av produkter for desinfeksjon av luft og vann. Så langt har prosjektet produsert flere ulike typer C&K materiale som har blitt analysert for fysiske og kjemiske egenskaper. I tillegg er det gjort både biologisk og kjemisk analyser for å se på materialets evne til å fange og drepe mikrober med søkelys på virus. Våre resultater viser allerede nå en veldig høy antimikrobial effekt.

Infectious particles, such as bacteria, fungal spores, and viruses, represent a threat to human health and society, and cause large economic losses in numerous value chains, including food and feed processing and storage. Existing measures and tools to reduce contaminants are numerous, but often expensive or limited in their efficiency and/or sustainability. This project aims to develop a new product line based on an innovative concept named Catch & Kill (C&K) that can absorb and inactivate efficiently airborne microorganisms such as pathogenic bacteria and fungi, as well as viruses, including SARS-CoV-2. C&K is based on the combination of pyrogenic carbonaceous materials (PCMs) with minor amounts of other natural, nano-formulated ingredients into highly porous, photo-catalytic materials. By systematically studying the effect of different qualities and ratios of the key ingredients and key production process parameters on material properties and function, we will develop a C&K material that functions optimally for the reduction of infectious particles from water and air. Based on this achievement, we will design, manufacture, and test a C&K based prototype air purifier for demonstrating the efficient removal of microbial and viral particles from relevant environments. Product safety of the C&K materials will be assessed and documented, as well as the recyclability of the material in the form of new C&K materials or fertilizer product. Targeted communication to relevant stakeholder groups will be used to maximize impact and commercialization of the innovation. Our overall vision is a safe, sustainable, low-cost disinfecting material that is applicable in multiple settings and in a wide range of products for air and water disinfection. The proposed project will provide the material know-how from feedstock to microbial response and technical solutions so that it can be made locally.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Temaer og emner

GrunnforskningNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBransjer og næringerHelsenæringenSirkulær økonomiNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiNanoteknologi/avanserte materialerPolitikk- og forvaltningsområderBioøkonomiPortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPortefølje InnovasjonInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKlimarelevant forskningNaturmangfold og miljøResponsible Research & InnovationLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Klima og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPortefølje ForskningssystemetLTP3 Fagmiljøer og talenterInternasjonaliseringNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetResponsible Research & InnovationRRI Medvirkning