Tilbake til søkeresultatene

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Ocean Observing for Climate

Alternativ tittel: Globalt havobservasjon for klimakunnskap

Tildelt: kr 0,35 mill.

Havet spiller en grunnleggende rolle i å avgjøre virkningen av klimaendringer på samfunnet. Dette prosjektet støtter McDonagh i å levere internasjonalt lederskap til systemet som overvåker og forstår denne rollen. Klimaendringer er den største langsiktige utfordringen vi står overfor; stigende temperaturer påvirker allerede både helse og vår kapasitet til å møte ulike utfordringer og økonomi, trender som trolig vil fortsette. Disse konsekvensene ville ha blitt enda mer alvorlige, og de tilhørende kostnadene enda større, dersom havet ikke hadde bremset oppvarmingen, og økningen i atmosfærisk karbondioksid, ved å ta opp 93% av varmen og 25% av karbondioksidet vi tilfører jordsystemet. Vi kan ikke stole på at dette fortsetter og trenger systemer for å kvantifisere, forstå og forutsi dette opptaket. Utfordringen er enorm, havet dekker 70% av planeten og har en gjennomsnittlig dybde på 4 km. Global Ocean Observing System (GOOS) er en FN støttet observasjonsnettverk som inkluder skip, satellitter og autonome roboter. Koordinering av GOOS er en viktig aktivitet for å sikre at observasjonsnettverket er egnet til sitt formål. McDonagh ble valgt inn i styringsgruppen for GOOS i 2019 for å representere 24 nasjoner inkludert Norge. Dette prosjektet og dette forslaget vil støtte hennes arbeid med å styrke GOOS. Nominasjonen og valget hennes skyldtes delvis hennes ledelse av Global Ocean Shipboard Hydrographic Program (GO-SHIP), et av GOOS-nettverkene. GO-SHIP gjennomfører "gullstandard" observasjoner av varme og karbon som andre nettverk er avhengige av. Dette innebærer flere tokt med varighet i seks uker eller mer som krysser hele havbassenger, krever støtte fra flere forskjellige land med felles praksis og datahåndteringssystemer. Prosjektet vil støtte at McDonagh har en lederrolle (Co-chair) for dette systemet, en rolle som innebærer å koordinere nasjonal innsats og gi den internasjonale ledelse og tilsyn som kreves for å levere en effektiv undersøkelse av hele havet.

The major outcome of GLOO-C which we expect to have sustained and ongoing impact is that it underpinned the successful submission and funding of EuroGO-SHIP. This is a 3MEuro Horizons Europe Grant that will address the long-term sustainability and operation of hydrographic observations across Europe. Currently these lack a coordination structure and as a result are not reaching their full potential in terms of supporting important policy areas such as the Marine Strategy Framework Directive (MSFD) and Ocean contributions to the Un framework Convention on Climate Change) UNFCCC. EuroGO-SHIP will address this via a series of consultations, demonstration missions and at sea innovation activities that will come together to propose a structure by which the activities of European hydrographers can be sustained and supported. The vision is that by pooling resources better outcomes can be achieved at lower expenditure. This activity will strongly support the UN Ocean Decade project GO-SHIP Evolve which will coordinate the next phase of GO-SHIP development internationally (i.e. beyond Europe). This is crucial given the pivotal role that hydrographic observations play in underpinning observing systems such as the Argo fleet which monitors ocean heat uptake and carbon storage and the OSNAP and Rapid arrays which inform heat transport in the North Atlantic basin and hence Northwest European and thus Norwegian climate.

This proposal requests support for McDonagh’s representation of 24 Nations from Europe and North America, including Norway at the GOOS (Global Ocean Observing System, see below) steering group and leadership activity for the international global ocean observing network GO-SHIP (Global Ocean Ship-based Hydrographic Investigations Programme, see below). Both GOOS and GO-SHIP are international research networks and McDonagh´s position in both is of high importance for the project owner (NORCE) and other Norwegian Institutes that take part in in situ Ocean Observing (including Univ. of Bergen, Institute of Marine Research, Norwegian Polar Institute, NIVA, NTNU Trondheim, Univ. of Oslo and Univ. of Tromsø). The oversight that McDonagh provides for both the network (GO-SHIP) and the system of observations (GOOS) is crucial to coordinate the component national contributions into an excellent, effective and efficient whole. This proposal is a fundamental contribution to the observing system for climate, forecasting and ocean health. These leadership and oversight activities also benefit the contributing nations (including Norway) by national contributions to and benefits from a network of excellence. Specifically, it will add value to Norwegian investments in observing through the international collaboration of ocean observers and best practice maintained and advocated by the networks. The oversight further allows McDonagh to ensure that the priorities of the observing newtorks and systems reflect those of Norway. GLOO-C will facilitate alignment with Norway´s ocean policy strategy (Blue opportunities, Pub. nr W-0026 E, October 2019), specifically regarding the development of knowledge of the oceans, for a sound ocean economy management as well as promote sustainability and blue economy as a key area of Norway´s Arctic Policy, vital for achieving the UN Sustainable Development goals.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning