Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Robust design og effektiv produksjon av varige og bærekraftige aluminiumbroer

Alternativ tittel: Robust design and efficient production of durable and sustainable aluminium bridges

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektnummer:

314063

Prosjektperiode:

2020 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Idag brukes aluminium først og fremst for kortere og mindre broer hvor vekt og/eller holdbarhet er avgjørende. For middels store broer har man sett bruk av kjørebaner i aluiminium supportert av betong eller stål-elementer. Men for å utløse potensialet for bruk av aluminium også for større og lengre broer, tar dette prosjektet mål av seg å øke tilliten til denne løsningen ved å dokumentere gjennomførbarhet, kapasitet, stabilitet og kost-effektivitet. Dette vil bli gjort ved hjelp av tester, beregninger og validering av nye beregningsmetoder på relevante design-løsninger. De første test-objektene er sveist opp hos Leirvik og utmattingstestene vil bli gjort høsten 2021 og våren 2022 av SINTEF/NTNU, og assosierte tester vil bli gjort ved UIS av SVV. En avansert beregningsprosess på global stabilitet som inkluderer testing, maskinlæring og andre effektivitetsøkende metoder vil bli utviklet. Typiske detaljer som er anvendbare for brobjelker vil ble utforsket i detalj. Videre vil produksjonsmetoder og automatisering bli utfordret for å øke kostnadseffektiviteten. Partnerne har lang erfaring med FOU-prosjekter, bro-design og bro-bygging såvel som industriell anvendelse av aluminium. Det antas at ved å samle kreftene på dette tidspunktet kan potensialet for i større grad å bygge aluminiumsbroer i Norge og internasjonalt utløses.

Over the next years, major investments will be made to upgrade existing road networks in Norway. Bridges are in focus, with the demand for sustainable, cost effective and durable solutions. The use of aluminium is deemed a viable solution towards sustainable infrastructure like bridges. Today, aluminium is used in only a marginal number of bridges in Norway and abroad due to the lack of rational design criteria, efficient production methods and reliable durability assessment methods. In contradiction, it becomes clear that aluminium-based bridges can offer large advantages for the Norwegian society for several reasons. Done in the right way, the use of aluminium reduces costs for construction and maintenance due to aluminium's low weight and corrosion resistance. Further, the new market of aluminium bridges will grow important parts of the Norwegian industry, creating jobs. Finally, use of aluminium can reduce the carbon footprint as compared to bridges made of traditional materials, concrete or steel. The limited number of aluminium bridges is said to be due to traditional bridge design methods being linked to use steel and concrete as materials, not evaluating correctly the effect of alternative materials as aluminium. The lack of knowledge to produce and install aluminium bridges cost effective is also indicated as a reason. The latter is related to production methods and knowledge gaps of the response in aluminium components under relevant load scenarios, which gives overly conservative design codes. The underlying idea of the AluBridge project is to develop a robust, cost efficient and sustainable aluminium bridges. The innovations in this project include: 1) develop efficient production method 2) develop accurate fatigue assessment method and 3) develop surrogate models for global stability design optimization. The innovations of this project will be demonstrated and verified through the design of a set of generic aluminium bridge girder profiles.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena