Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Early History of the Codex: A New Methodology and Ethics for Manuscript Studies (EthiCodex)

Alternativ tittel: Den tidlige kodeksens historie: En ny etikk og metode for manuskriptforskning (EthiCodex)

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektnummer:

314240

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Når begynte vi å lese bøker med boksider i? I middelhavsområdet ble oldtidens litteratur gjennom århundrene kopiert og skrevet ned i bokruller. Men, noe skjedde under den romerske keisertiden (ca. 100-400 e.kr.). Kodeksen ? det vil si boken med håndskrevne sider ? erstattet bokrullen som formidlingsverktøy for litteratur. Utviklingen av kodeksen som teknologi utgjorde en markant endring i måten kunnskap kunne formidles på og produseres. Når skjedde egentlig denne endringen, og hvorfor? Forskere har antatt at de som fulgte Jesus var blant de første som tok denne teknologien i bruk. Kodeksens tidligste historie er derfor spesielt interessant de som forsker på blant annet tidlig kristendom, klassiske tekster og bokhistorie. Det er likevel slik at denne forskningen på utviklingen og utbredelsen av kodeksen hviler på bevismateriale som er problematisk, både med hensyn til etikk og forskningsmetode. Når det gjelder metode ble den seneste systematiske gjennomgangen av den tidlige kodeksens historie gjennomført i 1977, og da med utgangspunkt i skrifteksempler med uklar datering. Den etiske utfordringen består i at mange av de kodeks-fragmentene som er bevart for ettertiden, er anskaffet på ulovlig vis. Forskningsprosjektet EthiCodex vil bidra til å løse disse utfordringene gjennom å etablere en omfattende, bærekraftig og søkbar online database med informasjon om opphavshistorien og de fysiske kjennetegnene til de tidligste latinske og greske kodeksene. I databasen vil vi skille klart mellom bøker som dagens eiere har kjøpt på lovlig vis, og bøker som vi vet eller kan anta er anskaffet gjennom illegal handel med manuskripter. Ved å gjennomføre radiokarbon-analyser vil prosjektet også bidra til at et økende antall av de kodeksene vi vet er anskaffet på lovlig vis, får riktig datering. Med disse nye dataene vil EthiCodex-prosjektet legge grunnlaget for en mer nyansert og fakta-basert diskusjon av den tidlige kodeksens historie.

The technology of the codex, the book with pages, may appear natural to many of us, but the use of the codex as a vehicle for literature was an innovation of the Roman period (circa 100-350 CE). The replacement of the scroll, which had been the carrier of literature for millennia, marked a major change in the production and transmission of knowledge. Many scholars have suspected that followers of Jesus were among the first to embrace the new technology. The early history of the codex is thus of high interest to classicists, historians of the book, scholars of early Christianity, and many others. Yet, scholarship on the development and spread of the technology of the codex relies on a set of evidence that is both methodologically and ethically problematic. The body of surviving ancient Greek and Latin codices and codex fragments contains very few samples with secure dates, and a significant but currently undetermined portion of the corpus was acquired illegally. What is needed is a more ethically responsible and efficient way to handle a growing body of complicated evidence. EthiCodex proposes to meet this knowledge need by making a thorough examination of both the physical features and provenance histories of about 2500 of the earliest surviving Greek and Latin codices and codex fragments with the aim of producing an online open-access database that thoroughly describes their physical features but also clearly identifies the legal status of every codex and fragment. We will then subject selected legally acquired items in public collections to AMS radiocarbon analysis to increase the number of reliably dated samples in the database. The resulting database will provide scholars with an easily accessible way to survey critical data about our earliest codices and enable them to make ethically informed decisions about their use of evidence. This open-access online tool will be an indispensable resource for researchers in Norway, Europe, and beyond for decades to come.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam