Tilbake til søkeresultatene

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The datafication of communicative power: Towards an independent media policy for Norways digital infrastructures

Alternativ tittel: Datafisering av kommunikativ makt: Mot en uavhengig mediepolitikk for Norges digitale infrastruktur

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektet kartlegger den digitale infrastrukturen i Norge. Målet er å styrke den norske mediereguleringen til fordel for et åpent og inkluderende ordskifte. Infrastrukturen for medier, demokrati og offentlig forvaltning er i økende grad avhengig av en digital infrastruktur som domineres av internasjonale, private aktører. Mye av denne infrastrukturen er skjult, dominert av datafiseringslogikker og kommersielt motivert. Prosjektet kartlegger hvilke aktører, interesser og verdier som påvirker dette systemet, i tett samarbeid med bransje og myndigheter. Prosjektet skal resultere i konkrete anbefalinger for å sikre infrastrukturkravet i §100, ytringsfrihetsparagraden. Prosjektet er dermed med på å styrke FNs bærekraftsmål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

This project investigates how the digital media infrastructure impacts the distribution of communicative power in Norwegian society. The Digital Agenda for Norway (Meld.St. 27 (2015-2016)) aims to exploit ICTs to the best interest of society. However, the datafication of social, cultural, political and economic processes are built on modular and programmatic logics that rely on proprietary, private resources that are largely invisible. This project aims to uncover how actors, networks and value streams shape this infrastructure, how data influence decisions in the public interest, and how the platform ecology informs the media system that carries the information and debate that support democracy. The project mobilises a mix of methods including network analysis, interviews, case studies, ethnography and document analysis within a multi-theoretical framework combining institutional theory, science and technology studies and media industries perspectives to account for the shifting landscape under investigation. This will result in a first, comprehensive overview of the digital infrastructure in Norway. The project contributes to expand media industries research to include platforms and data, and shift the empirical basis on which policy is formed. Outcomes include an updateable infrastructure map, Guidelines for inclusion and a "Rights and Risks" poster to support digital literacy in the public, diversity measures of the multi-sided media platform ecology, and recommendations towards an inclusive, universal media policy. Results will inform policy and industry stakeholders’ insight into the infrastructure on which the Norwegian media sectors rely. The project thus addresses key societal challenges caused by the digitalisation of the communications infrastructure, providing insight into global processes and their effects on Norwegian democracy and society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Finansieringskilder