Tilbake til søkeresultatene

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Innovation, consumer understanding and food processing knowledge for increased sustainability and health

Alternativ tittel: Innovation, consumer understanding and food processing knowledge for increased sustainability and health

Tildelt: kr 85,5 mill.

WP1 Bærekraftig Matinnovasjon: Vårt fokus er å forbedre innovasjon i bedrifter og bygge broen mellom forskning og industri. Vi studerer både store og små bedrifter, og undersøker hvordan bærekraftspraksis integreres i etablerte norske matvareselskaper. Funnet viser en økende tilpasning mellom bærekraft- og innovasjonsstrategier, fremmer samarbeid og nye forretningsmodeller. Innovasjoner i produkter, prosesser og organisasjon støtter bærekraftsarbeidet og krever nye ferdigheter knyttet til bærekraft. Vi undersøker den entreprenørielle orienteringen og innovasjonsevnen til lokale matprodusenter og evaluerer deres evne til å lære fra konkurranser og utforske nye markeder. Målet vårt er å legge til rette for overgangen til bærekraftige innovasjoner i etablerte selskaper og fremme innovative initiativer for små og mellomstore matprodusenter. Under COVID-19-krisen utnyttet vi Future Food-nettverket til å skape innovative løsninger, styrke samarbeidet og utvikle konkrete prosjekter for å øke konkurranseevnen. Vi undersøkte også bærekraftige forretningsmodeller og verdikjeder i bioøkonomien og for plantebaserte matvareselskaper. For å lette kunnskapsoverføringen utviklet vi metoder for å gjøre forskningsresultater tilgjengelige for næringsmiddelindustrien med fokus på forbrukerorientert produktutvikling. Designbasert innovasjon, workshops og visualiseringsverktøy var avgjørende for å omdanne forskning til praktiske resultater. Prototyping støttet tverrfaglig samarbeid og forbedret forståelsen og kommunikasjonen på tvers av fagområder. WP2 Forbruker- og Sensorikk: Forskningen vår innen sunne kosthold undersøker sammenhengen mellom smaksfølsomhet, oral mikrobiota og preferanser for å forstå deres potensielle sammenhenger med overspising og usunne spisevaner. Vi oppdaget at smaksfølsomhet hos barn og ungdom påvirker deres matvalg. Vi vurderte taktil følsomhet ved hjelp av ulike instrumenter og modellprøver, og utforsket muligheten for personlig tilpassede, sunnere matprodukter. For å forstå måten mat spises på, utviklet vi Ansikts-Skanner-programvare (Food Behavior-modul) for å analysere tygge- og svelgemønstre i forhold til mattekstur, og hjelpe industrien med å formulere mat med spesifikke teksturer som folk liker samtidig som det reduserer overspising. Vi undersøkte sensoriske barrierer (smak og tekstur) i forbindelse med sunnere og mer bærekraftige dietter, og oppfordret til økt forbruk av plantebaserte matvarer og bruk av hele dyret, inkludert restråstoff, i bærekraftige og innovative matvarer. Positive erfaringer med plantebaserte måltider i skolen påvirket elevenes holdninger til vegetarmat. Vi arbeidet også med å redusere matsvinn i husholdningene gjennom intervensjonsstudier med unge forbrukere, med fokus på spesifikke forbrukergrupper og fremmet metodeaspekter ved sensorisk og forbrukerforskning samt tilhørende statistiske metoder. Vi benyttet samskapingsmetoder med ungdom både i workshops og på en nettbasert plattform, der ideene som ble generert for nye produkter, ble evaluert av utvalgte industriinteressenter, og understreket verdien av samskapende tilnærminger for norsk matindustri. WP3 Matteknologi: Studier som knytter kvaliteten på våte og tørre teksturerte proteiner fra erter og fababønner til produktkvaliteten av kjøtterstatninger som pølser og hamburgere, er gjennomført. For å øke næringsverdien av planteproteiner må proteinfordøyeligheten økes, noe som avhenger av teksturen. Vi har fortsatt arbeidet med norskdyrkede grønnsaker som funksjonelle ingredienser i vegetar- og kjøttprodukter, og benyttet ulike forbehandlingsteknikker og optimalisert analysemetoder for fytokjemikalier, antioksidanter, fiber og umettet fett, og beskyttelse mot potensielt kreftfremkallende stoffer og forsinket fettfordøyelse, som er knyttet til økt metthetsfølelse. Virkningen av bakehjelpemiddelet askorbinsyre, avhengig av hvetesorten, ble studert og ga viktige innsikter for hvetedyrkere og mølleindustrien. Brød med guar galaktomannan dempet postprandiell insulinrespons, predikert av molekylære egenskaper i in vitro fordøyelsen. Alternativer til sukrose ble testet i tyttebærprodukter for å redusere glykemisk belastning. Noen halvraffinerte ingredienser fra tang var egnet som funksjonelle ingredienser i glutenfrie brød, og raffinert alginat ga brød uten sjøsmak. Mekanisk mørning og injeksjon av proteinhydrolysater i biffmuskel forbedret mørhet og proteinfordøyelighet, spesielt for eldre voksne. Lovende resultater med storfe- og svinelunge i pølser fortsatte, med reduksjon i koketap, økt saftighet og rødhet ved bruk av 10% lunge uten å påvirke forbrukernes preferanser.

The project FoodForFuture aims to contribute to research-driven innovation in the Norwegian food industry in line with the UN Sustainable Development Goals through understanding innovation processes, consumers, and product and process interactions. WP1 “Innovation” will focus on generating a deeper understanding of the Norwegian food industry from an innovation system perspective and how adaptation to new demands and capabilities can be a driver of innovation for small and large firms. Effects of changing framework conditions (crisis) and public procurement for innovation will be studied. We focus on transdisciplinary collaboration and improving knowledge transfer from research to industry. WP2 “Consumer and Sensory Science” will increase knowledge about sensory and consumer perception, eating behavior, and involving consumers in research and innovation to support more healthy and sustainable diets. We will study the relation of consumers perception, preferences and food intake barriers and drivers for overeating and unhealthy eating. We will also focus on food experiences and preferences for special groups of consumers (e.g. age groups, special diets) and advance methodological aspects of sensory and consumer research and associated statistical methods (sensometrics). WP3 “Food Technology” will build a knowledge base to improve taste, texture, nutritional quality, health impact and sustainability of different product categories. We will study ingredient and process interactions to ensure good functional properties, sensory quality, storage stability and nutritional quality in Norwegian plant-based products. Research will also focus on products with improved nutritional quality and products contributing to reduced glycaemic load as well as healthier and more sustainable meat products with sustainable protein replacements and strategies to reduce saturated fat. We collaborate interdisciplinary on joint topics across all WPs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Finansieringskilder